Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems : studija apie XVI a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės moterų korespondenciją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems: studija apie XVI a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės moterų korespondenciją
Alternative Title:
Barbora Radvilaitė's letters to Žygimantas Augustas and others: a study in women's correspondence of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th century
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2001.
Pages:
253 p., [12] faks. lap
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — I. Moterų korespondencija Vakarų Europoje XVI a. Rašanti moteris ikonografijoje. Kelios pastabos dėl istoriografijos. Apie moterų raštingumą, laiškų autorių grupes ir laiškų autorystę — II. Moterų korespondencija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. LDK moterų korespondencija XVI a. pirmojoje pusėje. LDK moterų korespondencija XVI a. antrojoje pusėje — III. Barboros Radvilaitės laiškai. Laiškų skaičius, publikacijos. Komunikacijos technika. Laiškų autorystė. Barboros Radvilaitės kanceliarija. Laiškų turinys — IV. Publikacija. Pastabos apie laiškų ir dokumentų publikavimą. Barboros Radvilaitės laiškai (apie 1535–1550). Barboros Radvilaitės raštai — Summary — Iliustracijų sąrašas — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius; Barbora Radvilaitė; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStudijoje analizuojami Barboros Radvilaitės laiškai vyrui Žygimantui Augustui, broliui Mikalojui Radvilai Rudajam ir kitiems artimiems giminaičiams platesniame XVI a. LDK ir Vakarų Europos moteriškosios korespondencijos kontekste. Įvadinėje studijos dalyje aptariamos platesnės temos – rašančių ar skaitančių moterų vaizdavimas XVI a. ikonografijoje, moterų korespondencijos atsiradimo prielaidos – moterų raštingumo lygio, rašiusiųjų grupės ir laiškų autorystės klausimai, apžvelgiamos Lietuvai reikšmingos įvairių šalių moterų korespondencijos ypatybės. Antrojoje dalyje apibūdinama moterų korespondencija LDK XVI a. pirmojoje pusėje – dėmesys skiriamas laiškų regulai (formai ir turiniui, subskripcijai, specifiniam laiško vietos ir datos nurodymui), laiškų turiniui, žodynui. Apžvelgiant LDK moterų korespondenciją XVI a. antrojoje pusėje aptariamas jos intensyvumas, laiškų autorystė, laiškų temos (ūkiniai, politiniai-klientūriniai, religiniai, meilės laiškai). Trečioji dalis skirta Barboros Radvilaitės laiškams, kurių iki mūsų dienų išliko 60 trumpu 1547-1551 m. laikotarpiu. Studijoje aiškinamasi, kiek laiškų rašyta pačios Barboros, kiek jos sekretorių, ar laiškai buvo diktuojami. Pačios didikės, vėliau karalienės ranka rašytų laiškų išliko vos 11. Laiškų turinys rodo, jog ji nebuvo atitrūkusi nuo tikrovės, gaudėsi realiuose įvykiuose, stengėsi padėti savo šeimai. Laiškų turinį ir kalbą objektyviausiai atspindi ketvirtoje dalyje publikuojami Barboros laiškų vertimai. Publikacijos įžangoje pateikiamos laiškų ir dokumentų publikavimo pastabos, laiškų vertimų aprašo principai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Epistoliarija; Autografas; Raštininkas; Sekretoriai; Vienuolės; Bajorės; Miestietės; Karalienė; Barbora Radvilaitė; The Grand Duchy of Lithuania; Correspondence; Autograph; Clerk; Secretaries; Nuns; Noblewomen; Townswomen; The Queen; Barbora Radvilaitė.

ENThe study analyses letters of Barbara Radziwiłł to her husband Sigismund Augustus, brother Mikołaj “the Red” Radziwiłł and other close relatives in the broader context of women’s correspondence of the 16th c. Grand Duchy of Lithuania and Western Europe. The introductory part discusses some broader subjects such as picturing writing and reading women in the iconography of the 16th c., prerequisites for emergence of women’s correspondence, issues of female literacy rate, groups of writing women and identity of authors of the letters as well as characteristics of women’s correspondence of various countries that was important to Lithuania. The second part describes women’s correspondence in the GDL in first half of the 16th c. and focuses on the rules, content and vocabulary of letters (composition, content, signature, indication of location and date). The overview of the women’s correspondence of the GDL of the second half of the 16th c. covers its volume, identity of authors and subjects (domestic, political or client oriented, religious, love letters). The third part is focused on letters of Barbara Radziwiłł of which some 60 letters from a short period of 15471551 survived to this day. The study tries to find out how many of the letters were written by Barbara herself and by her secretaries and if they were dictated by her. Only 11 letters survived that were written by her own hand as a noble woman and later as a queen. The letters show that she was very down-to-earth, knew the then events and tried to help her family. The content and language of her letters is the best reflected by translations published in the fourth part. The introduction presents notes on publication of letters and documents and description rules of the translations.

ISBN:
5415016139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39888
Updated:
2023-07-03 17:14:28
Metrics:
Views: 243    Downloads: 12
Export: