Lietuvos Metrika. Knyga 564 (1553–1567); Viešųjų reikalų knyga 7

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 564, (1553–1567); Viešųjų reikalų knyga 7
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 564, (1553–1567)
  • Литовская Метрика. Kn. 564, (1553–1567)
Editors:
Baliulis, Algirdas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Pages:
206 p
Keywords:
LT
Diplomatija / Diplomacy; Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Kariuomenė / Army; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 564-osios knygos dokumentai yra iš 1553–1567 m. laikotarpio; dauguma dokumentų atspindi valstybės rengimąsi karui dėl Livonijos: nurodoma karių rinkimosi vietos, kariuomenės žygiavimo keliai ir nuostatai, primenama, kad reikia laikytis slaptumo. Yra valdovo ir Ponų Tarybos raštų valstybės pareigūnams, dvarų ir valsčių valdytojams, tijūnams, apskričių (pavietų) ir totorių vėliavininkams dėl rengimosi karui ir karių rinkimosi vietų, Livonijos pilių rotmistrų ir karių skaičiaus pilyse, nurodymų bajorams, kaip apsiginklavę jie turi vykti į karą, kuriais keliais ir kur siųsti kariuomenei maisto produktus, kaip juos paruošti ir kiek už juos mokėti, raštų dėl valstybinių mokesčių rinkimo, dėl pasienio pilių apsaugos, dėl maskvėnų belaisvių paskirstymo, dėl atlyginimo už Lietuvos Statuto tobulinimą, Kijevo ir Vilniaus pilių bei Viršupio dvaro statybos ir kitais klausimais. Nurodoma, kaip aprūpinti valdovo dvarą maisto produktais, kai jis keliauja iš vienos vietos į kitą, kiek ir iš kurio dvaro bei kokių maisto produktų pateikti valdovo virtuvei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinė; Karyba; Pilys; Diplomatika.

ENDocuments of the 564th book of the Lithuanian Metrica belong to the period of 1553–1567; the majority of the documents reflect preparations of the state to war for Livonia indicating rally points of troops, routes and provisions of marching of the troops; reminders to keep confidentiality. It contains letters of the sovereign and the Council of the Lords to state officials, administrators of estates and landlords, foremen, heads of districts about preparation fro war and rally points of troops; captains of Livonian fortresses and numbers of troops in the fortresses; instructions to noblemen about their armament for the war, the routes to the rally points and destinations where to send food supplies for the troops, how to prepare them and how much to pay; documents about collection of state taxes, protection of border fortresses, distribution of Muscovite prisoners, on remuneration for development of the Statutes of Lithuania; about construction of Kiev and Vilnius fortresses and Viršupis estate and other matters. It is indicated how to provide food supplies to the sovereign‘s court when is on the march from one location to another, how much and from which estate and what food products to present to the sovereign‘s kitchen.

ISBN:
5420013878
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11252
Updated:
2013-04-28 17:15:28
Metrics:
Views: 54
Export: