Kiškų giminė LDK XV-XVII a. : geneologinis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiškų giminė LDK XV-XVII a: geneologinis tyrimas
Alternative Title:
Kiškos family in the Grand Duchy of Lithuania end of the XV-XVII centuries: (genealogical research)
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2003.
Pages:
390 p., [12] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Heraldinių sąvadų informacija, tyrinėjimai, šaltinių apžvalga — Giminės kilmė, pavardė, įsitvirtinimas LDK didikų oligarchijoje — Giminės protėvio identifikacijos problemiškumas — Kiškų šeimos protėviai iš Dmosino - Strumilos ar Zgierskiai? — Stanislovo, Petro Strumilos sūnaus, karjeros pradžia ir pirmoji santuoka — Antrųjų Stanislovo vedybų sėkmė — Kodėl ne Strumilos, o Kiškos ir ką vadinsime pirmuoju Kiška? — Etninės ir konfesinės nuostatos — Antroji Kiškų karta Žygimanto Senojo valdymo metais — Trečioji giminės karta — Stanislovas II Kiška, Vitebsko vaivada — Žygimanto Augusto svainis - Petras II Kiška — Palenkės vaivada Mikalojus Kiška. Šalutinė linija — Ketvirtoji Kiškų karta Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos valdymo metais — Tiesioginė linija. Jonas Kiška — Kurčnebylis Stanislovas III Kiška — Stanislovo ir Onos Radvilaitės dukros santuoka — Šalutinė šaka. Mikalojaus I vaikų šeimos — Paskutinė Kiškų karta — Stanislovas IV — Jonušas — Mikalojus — Kristupas — Penktosios Kiškų kartos moterys — Tiesioginė linija: Stanislovo III dukros — Šalutinė šaka: Mikalojaus II dukros — Kristupo dukterys — Išvados — Priedai — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Šaltiniai ir tyrinėjimai.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Politinės teisės / Political rights; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mazovija; Palenkė.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga supažindina su Kiškų, Dombrovos herbo bajorų, giminės istorijos (XV-XVII a.) fragmentais. Studijos tikslas – ištirti šešių kartų giminės genealoginį medį, sumodeliuojant visuminę giminės liniją, atkurti atskirų šeimų struktūriškumą, nustatyti socialinį lygmenį (karjeros specifika, turtinis cenzas), ryšius su kitomis jų socialinio sluoksnio giminėmis ir aptarti bendrąsias mentalines nuostatas. Didžiausias dėmesys darbe skiriamas giminės tradicinės šeimos modelio detalizacijai, todėl čia ne tik identifikuojami giminės narių sutuoktiniai, bet ir gana plačiai pristatomos jų šeimos (tėvų turėtos valstybinės pareigos, motinų kilmė, brolių ir seserų skaičius, brolių ir seserų santuokos). Vertinant bendrą Kiškų giminės istorijos santykį su valstybės istorija, akcentuotina, kad LDK istorijos raidoje ponų Kiškų šeima per pusantro šimto metų atliko būdingą stambiausių magnatų vaidmenį, tačiau tiesiogiai istorinių įvykių nekoregavo ir nelėmė, nes, net ir priklausydami aukščiausiam valstybės socialiniam sluoksniui (tiek pagal turtinę, tiek pagal visuomeninę padėtį), neišugdo ypatinga energija ir veiklumu pasižyminčios asmenybės (ar asmenybių), sugebančios palankiai išraudoti istorinę situaciją, keisti politinę valstybės įvykių raidą ir struktūras bei mentalitetines visuomenės nuostatas. Kiškų giminės vyrai vertintini kaip vienos ar kitos iškilios asmenybės, sutelktos politinės grupuotės pagalbininkai, padėję (arba trukdę) įgyvendinti vieną ar kitą politinę idėją, tačiau patys jie nebuvo idėjų kūrėjai. Šios giminės istorija ne herojų, o piliečių, parankiai išnaudojusių pilietines teises, istorija.Reikšminiai žodžiai: Genealogija; Kilmingieji; Kiškai (Kiszkas family); Kiškai (Kiszkas family); LDK; Geneologinis tyrimas; Šeimos struktūra; Genealogical research; Genealogy; Nobility; Kiszka family; Kiškos family; Structures of families.

ENThe book acquaints the reader with the fragments of the history of the Kiškai family, the nobles of Dombrova coat of arms (15th–17th c.). The purpose of the study is to examine the family tree of six generations by modelling the entire family line, restore the structure of individual families, establish social level (career, property), relations with other families from their social class and discuss their general mental dispositions. The paper is focussed on the elaboration of the traditional family model, therefore not only the family members’ spouses are identified but also their families are presented in a fairly detailed way (fathers’ public position, mothers’ origin, the number of brothers and sisters, brothers and sisters’ marriages). When analysing general links between the Kiškai family’s history and the state’s history, it is noteworthy that during 150 years the Kiškai played a typical role of the largest magnates in the historical development of the GDL, however they neither adjusted nor determined historical developments directly because even though they belonged to the highest social class (due to both their property and social position), they were unable to develop a personality/personalities distinguished by extraordinary energy and activity, who would be able to make use of the historical situation, change political development of events in the state, structures and mental dispositions of the society. There were several prominent persons, who assisted in/prevented from implementing certain political ideas of organised political groups among the men from the Kiškai family, yet they did not generate ideas themselves. This family’s history is the history of citizens who made a good use of civil rights rather than the history of heroes.

ISBN:
5415016694
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13614
Updated:
2020-10-12 16:57:26
Metrics:
Views: 142
Export: