LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Pages:
267 p., [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas: Problema; Tyrimų ir šaltinių apžvalga; Metodologija ir teoriniai kontekstai; Tyrimo chronologija, periodizacija ir knygos struktūra — Stačiatikių visuomenės padėtis LDK XV-XVI amžiuje — Juridinis aspektas: Horodlės privilegijos draudimų likimo vertinimas istoriografijoje — Horodlės privilegijos draudimai tarp kitų stačiatikius diskriminuojančių aktų — Matvejus Liubavskis: Horodlės draudimų nesilaikymas nuo 1434 metų — Wiktoras Czermakas: Horodlės draudimų galiojimas iki 1563 metų su išimtimis — Kazimierzas Chodynickis: Horodlės draudimų galios susiaurinimas ir giminių rivalizacijos bei indigenato veiksnys — Bajorų žemėvalda ir privilegijų plėtojimo procesas — Praktinis klausimo aspektas: ar iš tikro būta stačiatikių LDK elite? — Stačiatikių giminių LDK elite korpusas istoriografijoje — Kontrargumentacija prieš korpuso stačiatikybę — Bažnyčių unijos problema LDK XV amžiuje - XVI amžiaus pirmojoje pusėje: nepavykę bandymai ar neįformintas procesas? — Oskaro Haleckio koncepcija: visuotinės Bažnyčių unijos atgimimas ir tradicija — Ar nutrūko bažnytinės unijos procesas po 1503 metų? — Oskaro Haleckio koncepcijos korekcija — Misaelio laiško interpretacija - Haleckio koncepcijos papildymas — Aleksandro valdymas: nauji visuotinės Bažnyčių unijos igyvendinimo variantai — Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto valdymas — Chodkevičių giminės ištakos — Kilmės versijos — Chodka Jurgaitis didžiųjų kunigaikščių aplinkoje — Chodka Jurgaitis - ne Kijevo, bet Gardino bajoras — Ar galimi Chodkos Jurgaičio ryšiai su Bareikomis? — Chodkevičiai įsitvirtina elite: Jonas Chodkevičius — Jono Chodkevičiaus politinė karjera — Jono Chodkevičiaus ir Chodkos Jurgaičio ryšys — Jono Chodkevičiaus pasirodymas viešajame gyvenime: Minsko seniūnas, karo vadas —Jonas Chodkevičius tarp valdovo tarėjų: nuo valdovo maršalkos iki Vitebsko vietininko — Karjeros viršūnė: nuo Lucko seniūno iki Kijevo vaivados — Karjeros veiksniai — Turtingumo klausimas — Konfesinės laikysenos klausimas — Giminystė su valdovo aplinka — 1481 metų sąmokslas ir Jono Chodkevičiaus vaidmuo — Giminės nuosmukiai ir pakilimai: Aleksandras Chodkevičius — Iškilimo prielaidos ir karjeros pradžia — Supraslio vienuolynas - idėjinė ir kultūrinė A. Chodkevičiaus programa — Supraslio vienuolynas - LDK kultūros fenomenas — Ar XVI amžiaus pradžioje LDK galiojo draudimas statyti cerkves? — Naujos bažnytinės unijos programos XV-XVI amžių sandūroje — A. Chodkevičius įgyvendina Bulgarinovičiaus modelį? — Supraslio konfesinės priklausomybės ir pobūdžio klausimas po 1501 metų — Vaikų krikšto ir jų konfesinės orientacijos klausimas — Aleksandro Chodkevičiaus vaikų sąlytis su liuteronybe — Aleksandro Chodkevičiaus politinis sąstingis — Ar dalyvavo A. Chodkevičius Glinskio maište? — Nuo kalinio iki pasiuntinio — Bonos politikos rėmėjas — Ryšiai su Prūsijos kunigaikščiu — Ar tikrai vaikai vėlai pradeda politinę karjerą arba kada jie gimė? — Aleksandras - tarp turtingiausių didikų — 1544-1549-ieji: Chodkevičių galios pradžia — Chodkevičiai - antroji giminė LDK politiniame elite 1549-1572 metais — Trijų Chodkevičių giminės šakų susidarymas — Chodkevičiai - antroji pagal turtingumą LDK giminė — 1550-1567 m. trijų Chodkevičių giminės linijų latifundijos — Jurgio, Grigaliaus, Jeronimo ir jo sūnaus Jono būdai plėsti latifundijas —Chodkevičių konfesinė orientacija ir kultūrinės galios — Jeronimas -liuteronybės lyderis — Jonas Jeronimaitis: nuo liuteronizmo - į katalikybę — Grigaliaus ir Jurgio konfesijų mįslė ir jos įminimas — Chodkevičiai politiniame Radvilų šešėlyje: 1549-1565 metai — Jeronimas Chodkevičius - Žygimanto Augusto nemalonėje — Chodkevičių pakilimai ir netektys: 1559-1565 metai — Chodkevičių giminės politinė viršūnė - 1566-1572 metai — Trys Chodkevičiai ir vienas Radvila — Jonas Jeronimaitis - politinis giminės lyderis — Žemėlapių komentaras — Išvados — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Šaltinių ir literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine).
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija – tai didikų giminių istorija. Chodkevičių giminė moksle iki šiol buvo pristatoma tik aprašant Jono Karolio Chodkevičiaus gyvenimą. O štai ankstyvajai XV–XVI amžiaus Chodkevičių giminei skiriama labiau enciklopedinio pobūdžio biografinio žanro darbai, teikiantys daugiau duomenų ir išvadų apie visos Chodkevičių giminės padėtį. Šiuo požiūriu Chodkevičių giminė nusileidžia istorikų dėmesiu ne tik Radviloms, bet ir Sapiegoms, Goštautams, Kęsgailoms bei Kiškoms. Tiek istoriografinės situacija, tiek kai kurių Chodkevičių istorinio vaidmens sureikšminimas šiuolaikinėje lietuvių istorinėje publicistikoje leidžia Chodkevičių giminės tyrimus laikyti moksliniu požiūriu aktualia tema. Iki šiol Chodkevičių giminė buvo laikoma iš Kijevo kilusiais bajorais. Nauja šaltinio analizė leidžia teigti juos – ir visų pirma Chodką Jurgaitį – buvus ne Kijevo, o tikrosios Lietuvos – Gardino žemės bajorais, kilusiais iš šios žemės pietuose esančio Grododoko. Ankstyvoji Chodkevičių giminės istorija – ne tik įspūdinga įvairių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos procesų atspindžių kombinacija. Ši giminė lėmė reikšmingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės ir valstybės procesus – bažnytinės unijos genezę, stačiatikiškos kilmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės integraciją į valstybės politinės tautos procesą, luominės visuomenės formavimosi pavidalus, pagaliau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo tradicijas. Tai giminė, kūrusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, didikai, giminė, stačiatikybė, liuteronybė, katalikybė, kalvinizmas, politinis elitas; The Grand Duchy of Lithuania; Magnates; Family; Orthodoxism; Lutheranism; Catholicism; Calvinism; Political elite.

ENThe history of the Grand Duchy of Lithuania is the history of noble families. So far, the Chodkiewicz family was presented only when describing the life of Jan Karol Chodkiewich. Whereas, the early Chodkiewicz family of the 15th–16th c. is presumed to have produced more biographical works, providing more information and conclusions about the situation of the whole Chodkiewicz family. In this respect, the Chodkiewicz family attracts less historians’ attention than the Radziwiłł, Sapieha, Goštautas, Kęsgaila and Kiszkowie families. Both the historiographical situation and the exaggeration of the historical role of some members of the Chodkiewicz family in Lithuania’s contemporary historical journalism allow considering the research of the Chodkiewicz family a topical theme from the scientific point of view. So far, the Chodkiewicz family has been regarded as a noble family originating from Kiev. A new analysis of the source allows stating that Chodko Jurewicz came not from Kiev, but from Lithuania, i.e. the region of Grodno. The early history of the Chodkiewicz family is not only an impressive combination of various processes in the history of the Grand Duchy of Lithuania. This family determined significant social and state processes in the Grand Duchy of Lithuania – the genesis of the church union, the integration of Orthodox society of the Grand Duchy of Lithuania into the national political process of the state, shaping of estate society, and finally, statehood traditions of the Grand Duchy of Lithuania. It is a family, which shaped the history of the Grand Duchy of Lithuania.

ISBN:
9789955333593
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16691
Updated:
2020-10-21 22:25:16
Metrics:
Views: 137
Export: