Dagtiniai ir ratukiniai šautuvai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dagtiniai ir ratukiniai šautuvai
In the Journal:
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Kariuomenė / Army; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTŠaunamųjų ginklų istorija yra svarbi ginkluotės istorijos dalis, turinti daugybę tiesioginių ir netiesioginių sąsajų su karo istorija ir kai kuriomis kitomis istorijos sritimis. Nuo pat atsiradimo viduramžiais pradžios šaunamųjų ginklų vystymasis ir paplitimas priklausė nuo mokslo, technologijų pažangos, kraštų, kuriuose jie buvo naudojami, ekonomikos, visuomenės sandaros ir politinės sistemos ypatumų, tradicijų ir kai kurių kitų faktorių. Šiame straipsnyje pristatysime dagtinių ir ratukinių šautuvų istoriją, iliustruodami ją šių seniausios konstrukcijos rankinių parakinių šaunamųjų ginklų pavyzdžiais, esančiais Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose. Taip pat aptarsime šių ginklų įtaką karybos raidai. Dabartinis lietuvių kalbos žodis „šautuvas“ reiškia rankinį šaunamąjį ginklą ilgu vamzdžiu, kuris gali būti ir lygus, ir graižtvinis. Tai žodis, neturintis visiškai tikslaus atitikmens daugelyje kitų kalbų, kuriose yra nusistovėję siauresnę prasmę turintys terminai, taikomi pagal tam tikrais kriterijais apibrėžiamus rankinių ilgavamzdžių šaunamųjų ginklų tipus. Lietuvių kalbos žodis „šautuvas“ turi atitikmenų kitose kalbose. Istorinių šautuvų tipų pavadinimų įvairovė yra dar didesnė, tad ir šio straipsnio objektu tapę įvairūs dagtiniai ir ratukiniai šautuvai turi atskirus jų raidos metu susiformavusius arba pagal šiuolaikinę tipologiją jiems priskirtus pavadinimus, kurie taikomi priklausomai nuo jų konstrukcijos, formos ypatumų ir paskirties.Reikšminiai žodžiai: Dagtinė spyna; Ginkluotė; Kariuomenė; Karybos istorija, ginkluotė, šautuvas, Vakarų Europa, Švedija, LDK; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Ratukinė spyna; Vytauto Didžiojo karo muziejus; Šautuvas; Arm; Army; Firearm; Match lock; Military history, Weaponry, Shotgun, Western Europe, Sweden, Grand Duchy of Lithuania; Vytautas the Great War Museum; Wheel lock.

ENThe history of firearms is an important part of the armament history, with many direct and indirect links to the history of war and some other areas of history. From the beginning of the Middle Ages, the development and spreading of firearms depended on the scientific and technological advancements, on the countries in which they were used, the economy, the structure of the society, on the characteristics of political system, traditions and on some of the other factors. In this article we shall present the history of muzzle-loaded firearms and rifles, illustrating with the examples of these old, muzzle-loading firearms from the collections of the Vytautas Magnus War Museum. We will also discuss the influence of these weapons on the development of military. The current Lithuanian word for firearm stands for a hand-held firearm with a long tube, which can be both smooth and rifled. It is a word that does not have the exact equivalent in many other languages, which have settled down to the terms of a narrower meaning that are defined according to certain criteria for hand-held long-line firearm types. The word "firearm" in the Lithuanian language has equivalents in other languages. The variety of names of the types of historical guns is even larger, therefore, various muzzle-loaded and wheel-lock rifles, which have become the subject of this article, have other names that have been formed during their development or assigned to them according to the modern typology, which are applied depending on their construction, shape and purpose.

ISSN:
2029-3259
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50543
Updated:
2022-02-11 13:29:41
Metrics:
Views: 233
Export: