Quelques observations sur les substantifs de genre neutre en vieux prussien

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Quelques observations sur les substantifs de genre neutre en vieux prussien
Alternative Title:
Dėl bevardės giminės daiktavardžių prūsų kalboje
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 29-43
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami bevardės giminės daiktavardžiai senuosiuose prūsų kalbos tekstuose. Bevardės giminės daiktavardžiai yra vienas iš labiausiai pastebimų skirtumų tarp prūsų ir rytų baltų kalbų. Lietuvių ir latvių kalbų ankstyvuosiuose tekstuose bevardės giminės daiktavardžių jau nerasta, tuo tarpu prūsų kalbos Elbingo žodynėlyje jų dar aptinkama. Filologinė šių bevardės giminės daiktavardžių formos interpretacija kelia daug problemų, nes jų etimologija ir statusas tebėra neaiškus. Ištyrus prūsų kalbos bevardės giminės daiktavardžių morfologijos ypatumus, leksinį paplitimą ir kilmę, daroma išvada, kad šie daiktavardžiai, nors dar gausūs prūsų kalbos paminkluose, sudaro ribotą daiktavardžių klasę.Reikšminiai žodžiai: Prūsų kalba; Daiktavardis; Old Prussian; Noun.

ENThe article analyses neuter nouns in texts written in the Old Prussian language. Neuter nouns is one of the most noticeable differences between the Prussian and the eastern Baltic languages. Neuter nouns are already not found in earlier texts in the Lithuanian and Latvian languages, while they still do occur in the Elbing-Prussian Glossary. The philological interpretation of the form of these neuter nouns raises a lot of problems because of their etymology and status remain unclear. On the basis of studying the features of the morphology of neuter nouns of the Prussian language, their lexical occurrence and origin, it is concluded that these nouns, although being still abundant in records in the Prussian language, form a limited class of nouns.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34020
Updated:
2018-12-17 10:45:40
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: