Were the Baltic and Slavic names of the "Filix" fern taboo?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Were the Baltic and Slavic names of the "Filix" fern taboo?
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 136-143
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asimiliacija; Baltų–slavų prokalbė; Determinatyviniai dūriniai; Progresyvinė/regresyvinė asimiliacija; Reikšmė; Semantinė rekonstrukcija; Sudurtinis žodis; Tabu; Šaknies priebalsių sistema; Šaknies struktūra; Assimilation; Baltic–Slavic; Consonantal root structure; Determinative composite (compound); Determinative composite(compound); Meaning; Progressive/regressive assimilation; Root structure; Semantic reconstruction; Taboo.
Keywords:
LT
Asimiliacija; Baltų–slavų prokalbė; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Progresyvinė/regresyvinė asimiliacija; Reikšmė; Semantika / Semantics; Tabu; Slavų kalbos / Slavic languages.
EN
Assimilation; Baltic–Slavic; Consonantal root structure; Determinative composite (compound); Determinative composite(compound); Meaning; Progressive/regressive assimilation; Root structure; Semantic reconstruction; Taboo.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas baltų ir slavų kalbų paparčio pavadinimų šaknies baigmenų -t-/-d- įvairavimo priežastys. Iškeliama hipotezė apie lietuvių papartis priklausymą determinatyviniams dūriniams: baltų – slavų *pad- „dirva“ + baltų – slavų *parta „sparnai, plunksnos“. Tokios determinatyvinės konstrukcijos galimybę atspindi rusų žodis подсолнух, -xa, slavų *pod- "žemė, dirva“ + *sulnuko- „saulė“ – „saulė ant žemės“. Teigiama, kad skirtinga „papartį“ reiškiančių leksemų konsonantinė šaknies struktūra nulemta ne tabu fenomeno, bet progresinės ir/ar regresinės asimiliacijos veiksnio. Rekonstruojama protosemema „plunksnos/sparnai ant žemės (dirvos)“.

ENThe article analyses causes of the -t-/-d- shifts in the ending of the stem of the Baltic and Slavic names of the papartis “fern”. It is presumed that Lithuanian papartis belongs to determinative compounds: Baltic – Slavic *pad- “soil” + Baltic – Slavic *parta “wings, feathers”. The possibility of such a determinative construction is reflected in the Russian word подсолнух, -xa “sunflower”, the Slavic *pod- “earth”+ *sulnuko- “sun” – “sun on the earth”. It is claimed that the variable consonant stem structure of lexemes denoting the fern was determined by the subject of progressive and/or regressive assimilation. The proto-sememe is reconstructed.

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24331
Updated:
2020-10-18 18:04:16
Metrics:
Views: 14
Export: