On the reception of Winter's law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the reception of Winter's law
In the Journal:
Baltistica . 2002, t. 37, Nr. 1, p. 5-13
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Slavų kalbos; Vinterio dėsnis
EN
Baltic language; Slavic language; Winter's law
Summary / Abstract:

LTWinterio dėsnio iki šiol negalime laikyti visiškai įrodytu. Vieni mokslininkai jį besąlygiškai priima, kiti kategoriškai atmeta. Akivaizdu, kad vienintelis būdas išeiti iš šios aklavietės yra kruopšti ir visapusiška medžiagos analizė. Klausimas, ar Winterio dėsnis yra pagrįstas, ar tėra tik iliuzija yra ypatingos svarbos lyginamosios indoeuropeistikos specialistams. Kadangi šio dėsnio pasekmės gali siekti labai toli, kalbininkai turėtų tęsti diskusiją šiuo klausimu, kol dėsnį bus galima galutinai patvirtinti arba atmesti. Tuo tarpu šiuo metu diskusija atrodo gęsta. Labai aiškiai Winterio dėsnio įtaka jaučiama indoeuropiečių kalbos veiksmažodžių žodyne („Lexikon der indogermanischen Verben“). Šiame žodyne naudojamus Winterio dėsnio aiškinimus palaiko Matasovičius (Ranko Matasovic), teigdamas, kad ilginimas būdingas tik uždariems skiemenims. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad Winterio dėsnis veikia tiek atviruose, tiek uždaruose skiemenyse, tad dėmesys kreipiamas į tuos atvejus, kai atviras skiemuo galimai blokuoja dėsnio veikimą. Straipsnyje kritiškai vertinama tai, kaip Winterio dėsnį traktuoja Matasovičius. Daroma išvada, kad Matasovičiaus hipotezė, jog Winterio dėsnis veikia tik uždaruose skiemenyse, nėra paremta įrodymais. Yra nemažai etimonų, kur Winterio dėsnis veikia būtent atviruose skiemenyse. Iš kitos pusės, daugumą formų, kurias Matasovičius pateikia kaip prieštaraujančias originalios formuluotės Winterio dėsniui, galima paaiškinti ir kitaip.

ISSN:
0132-6503, 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33825
Updated:
2018-12-17 11:03:02
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: