Liet. barzdà "barba": samplaikos -zd- kilmės klausimu

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLiet. barzdà "barba": samplaikos -zd- kilmės klausimu
AutoriaiKregždys, Rolandas
LeidinyjeActa linguistica Lithuanica . 2004, t. 51, p. 15-27
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKilmė; Priebalsių samplaika; Skoliniai; Tarminis; Morfologinis
ENOrigin; Consonant cluster; Borrowings; Dialectal; Morphological
Santrauka / Anotacija

LTBarzdos pavadinimo morfonologinių variantų su -zd- : -z- atsiradimą galima aiškinti ne tik kai kurių šnektų ypatybe supaprastinti žodžio struktūrą pagal tai, ar priebalsinis junginys yra morfologiškai svarbus, bet ir kalbos taupumo bei patogaus tarimo principais. Latvių barzdos pavadinimų paplitimas bei vartojimas senuosiuose raštuose ir tautosakoje leidžia suponuoti senesnę formą buvus su -zd-, o ne, kaip manyta iki šiol, su -d-. Liet. barzdá samplaikos -zd- antrinės kilmės argumentavimas siejant šį vardažodį su finų skoliniais yra labai abejotinas, nes Pabaltijo finų barzdą reiškiantys žodžiai gali būti germaniškos kilmės. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the origin of the consonant cluster in Lith. barzdà ‘barba, mala'. Whereas Būga assumed the cluster to be inherited, Endzelins ascribed it to Slavic influence. Otrębski described its derivation as obscure. The forms borrowed into Fennic point to -d- rather than -zd-, but they may go back to Germanic barda ‘barba; securis' as well as to Baltic words. In this article the view is advanced that Lith. barzdà is inherited and reflects an IE dialectal formation. The analysis confirms Būga's assumptions concerning the original morphological structure of the word. It follows that Lith. barzdà, Latv. dial. bārzda are older than Latv. bārda. [From the publication]

ISSN1648-4444
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/228
Atnaujinta2018-12-20 23:00:50
Metrika Peržiūros: 6    Atsisiuntimai: 1