Liet. barzdà "barba": samplaikos -zd- kilmės klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liet. barzdà "barba": samplaikos -zd- kilmės klausimu
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 51, p. 15-27
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTBarzdos pavadinimo morfonologinių variantų su -zd- : -z- atsiradimą galima aiškinti ne tik kai kurių šnektų ypatybe supaprastinti žodžio struktūrą pagal tai, ar priebalsinis junginys yra morfologiškai svarbus, bet ir kalbos taupumo bei patogaus tarimo principais. Latvių barzdos pavadinimų paplitimas bei vartojimas senuosiuose raštuose ir tautosakoje leidžia suponuoti senesnę formą buvus su -zd-, o ne, kaip manyta iki šiol, su -d-. Liet. barzdá samplaikos -zd- antrinės kilmės argumentavimas siejant šį vardažodį su finų skoliniais yra labai abejotinas, nes Pabaltijo finų barzdą reiškiantys žodžiai gali būti germaniškos kilmės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kilmė; Priebalsių samplaika; Skoliniai; Tarminis; Morfologinis; Origin; Consonant cluster; Borrowings; Dialectal; Morphological.

ENThe article deals with the origin of the consonant cluster in Lith. barzdà ‘barba, mala'. Whereas Būga assumed the cluster to be inherited, Endzelins ascribed it to Slavic influence. Otrębski described its derivation as obscure. The forms borrowed into Fennic point to -d- rather than -zd-, but they may go back to Germanic barda ‘barba; securis' as well as to Baltic words. In this article the view is advanced that Lith. barzdà is inherited and reflects an IE dialectal formation. The analysis confirms Būga's assumptions concerning the original morphological structure of the word. It follows that Lith. barzdà, Latv. dial. bārzda are older than Latv. bārda. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/228
Updated:
2018-12-20 23:00:50
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: