Lietuvių helonimų daryba : priesaginiai ir priesagėtieji helonimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
497 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Svarbiausi lietuvių toponimikos tyrimai; Lietuvių helonimai: termino teikimas; Helonimų, kaip superklasės, sudėtinės dalys; Helonimų ir mikrotoponimų santykis; Helonimų tyrimų svarba; Helonimų tyrimų apžvalga; Helonimų norminimas; Baigiamosios pastabos — Priesaginės darybos helonimų analizė: Problematika ir metodologija; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-ko-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-isko-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-l-, *-lo-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-t-, *-to-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-no-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-en-/-on- (-ēn-/-ōn-); Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-nt-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-(i)io-, *-iiā-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-ro-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-uo-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-tlo-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-mo-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-tu-; Vediniai su priesaga, kilusia iš *-ībā; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš determinatyvo *-s-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš determinatyvo *-d-; Vediniai su priesagomis, kilusiomis iš determinatyvo *-g-/-g-; Vediniai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-ko-; Vediniai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-no-; Vediniai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-lo-; Vediniai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-ro-; Vediniai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-uo-; Bendrieji priesaginių helonimų darybos bruožai —Priesagėtųjų helonimų analizė: Tyrimo objektas; Helonimai su priesagomis, kilusiomis iš *-no-; Helonimai su priesagomis, kilusiomis iš *-to-; Helonimai su priesagomis, kilusiomis iš *-iiā-; Helonimai su slaviškomis priesagomis, kilusiomis iš *-ko-; Bendrieji priesagėtųjų helonimų leksiniai ir struktūriniai bruožai — Gyvenamųjų vietų vardų sutrumpinimai — Kiti sutrumpinimai — Literatūra ir šaltiniai — Word-building of Lithuanian helonyms. Helonyms of Suffixal Derivation and Initially-Suffix-Containing Helonyms. Summary — Priesagų rodyklė — Vietovardžių rodyklė: Helonimai; Upių ir ežerų vardai; Kiti vietovardžiai; Latvių vietovardžiai; Prūsų vietovardžiai; Baltarusių vietovardžiai; Lenkų vietovardžiai; Rusų vietovardžiai — Asmenvardžių rodyklė: Lietuvių asmenvardžiai; Latvių asmenvardžiai; Baltarusių asmenvardžiai; Lenkų asmenvardžiai; Rusų asmenvardžiai; Vokiečių asmenvardžiai — Bendrinių žodžių rodyklė: Lietuvių kalbos žodžiai; Latvių kalbos žodžiai; Prūsų kalbos žodžiai; 4. Baltarusių kalbos žodžiai; Graikų kalbos žodžiai; Lenkų kalbos žodžiai; Rusų kalbos žodžiai.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTMonografija yra vienos lietuvių vietovardžių klasės - helonimų, arba pelkėtų vietų vardų, - tyrimo pradžia. Knygoje pirmiausia apibrėžiama, kokius vietų vardus galima priskirti helonimams, aptariami jų ryšiai su kitais toponimais. Pagrindinę monografijos dalį sudaro priesaginių ir priesagėtųjų pelkėtų vietų vardų analizė, visų pirma paremta priesagų kilmės ir vedinių darybos reikšmės tyrimais. Kad būtų lengviau susiorientuoti pateikiamų duomenų gausybėje, leidinio gale pateikiamos abėcėlinės priesagų, helonimų, kitų vietovardžių, asmenvardžių ir bendrinių žodžių rodyklės. Monografijos pagrindu galima laikyti prieš dešimt metų apgintą daktaro disertaciją, kurioje tirta priesaginių helonimų daryba. Vėliau šis darbas buvo gerokai pakoreguotas diachroniniu aspektu ir papildytas nauju skyriumi apie priesagėtųjų pelkėtų vietų vardų darybą.Reikšminiai žodžiai: Helonimai; Helonimų daryba; Diachronija; Helonyms; Word formation of helonyms; Diachrony.

ENThe monograph is the start of the research of one of the Lithuanian place-name classes – helonyms, i.e. the names of swampy places. The book primarily defines what place-names can be attributed to helonyms and discusses their relations with other toponyms. The main part of the monograph covers the analysis of suffixal and initially-suffix-containing swampy place-names, which is first of all based on the research of the origin of suffixes and the meaning of the formation of derivatives. In order to more easily orientate in the abundance of presented data, the alphabet indexes of suffixes, helonyms, other place-names, personal names and appellatives are given at the end of the book. The PhD thesis on the formation of suffixal helonyms, defended ten years ago, could be considered as the basis for this monograph. Later this work was significantly revised from the diachronic aspect and supplemented with a new chapter about the formation of initially-suffix-containing swampy place-names.

ISBN:
9786094110184
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20553
Updated:
2020-11-16 18:48:39
Metrics:
Views: 72
Export: