Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004.
Pages:
150 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 5
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Funkcinė stilistika ir lietuvių kalbos administracinis stilius — Funkcinė stilistika ir teksto lingvistika — Lietuvių kalbos administracinis stilius — Administracinio stiliaus diferenciacija ir ypatybės — Valstybės dokumentų kalbos sakinių sintaksinės ypatybės — Modalumas ir jo raiška — Vientisinių sakinių vartojimo ypatybės — Vientisinį sakinį išplečiantys komponentai: Vienarūšiai elementai; Pažymimosios nederinamosios žodžių grupės; Įterpiniai ir jspraudai — Veiksmažodžio neveikiamosios rūšies konstrukcijos: Neveikiamosios rūšies konstrukcijų sandara; Neveikiamosios rūšies konstrukcijų tipai — Vientisinių ir sudėtinių sakinių konkuruojančios struktūros: Pažymimoji derinamoji žodžių grupė / pažymimojo sakinio šalutinis dėmuo; Aplinkybinė žodžių grupė / netiesioginio prijungimo sakinio šalutinis dėmuo; Veiksmažodinio daiktavardžio įnagininkas su veikėjo kilmininku / sąlygos sakinio šalutinis dėmuo / padalyvinė konstrukcija — Sudėtinių sakinių vartosena ir ypatybės: Bejungtukiai sakiniai; Sujungiamieji sakiniai; Prijungiamieji sakiniai; Mišrieji sakiniai — Valstybės dokumentų struktūros ir teksto ypatybės — Norminamųjų dokumentų struktūra ir teksto ypatybės: Teksto formavimas ir sakinių siejimas; Formalioji norminamųjų dokumentų struktūra — Tvarkomųjų dokumentų sintaksinė struktūra ir teksto formavimas — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Résumé.
Keywords:
LT
(valstybės) dokumentai; Administracinis stilius; Funkcinė stilistika; Modalumas; Norminamieji ir tvarkomieji dokumentai; Sakinio sintaksė; Sakinio struktūra; Sintaksinės ypatybės; Sudėtinis sakinys; Teksto lingvistika; Teksto ypatybės; Vientisinis sakinys.
EN
(state) documents; Administrative language; Administrative style; Composite sentence; Functional stylistics; Modality; Normative and regulatory documents; Simple sentence; Syntactical features; Syntax; Text features; Text linguistics.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjamas vienas iš administracinio stiliaus postilių, apimantis valstybės dokumentų kalbą. Siekiama atskleisti sintaksinių priemonių funkcionavimo dabartinėje valstybės dokumentų kalboje ypatybes, nustatyti būdingąsias sintaksines struktūras ir jų santykį su dokumento žanru, ištirti vartojamas sintaksinių variantų eiles ir jų semantinius skirtumus, išnagrinėti atskirų žanrų grupių dokumentų struktūros ir teksto organizavimo ypatybes ir jų įtaką sintaksinei sakinio struktūrai. Sintaksinių priemonių kokybinė analizė atliekama remiantis įsigalėjusių sintaksės teorijų nuostatomis: dėl monocentrinio sakinio modelio, sakinio branduolinės struktūros, valentingumo ir semantinių vaidmenų, aktualiosios skaidos, struktūrinės-semantinės prijungiamųjų sakinių klasifikacijos, pranešimų kondensacijos. Darbui medžiaga rinkta iš „Valstybės žiniose“ 1995-1998 m. paskelbtų norminių teisės aktų, taip pat iš atskirais leidiniais išleistų teisės kodeksų. Darbą sudaro trys skyriai: „Funkcinė stilistika ir lietuvių kalbos administracinis stilius“, „Valstybės dokumentų kalbos sakinių sintaksinės ypatybės“, „Valstybės dokumentų struktūros ir teksto ypatybės“. Pirmajame skyriuje aptariama valstybės dokumentų postilio vieta tekstų tipologijos sistemoje, iškeliamos pagrindinės administracinio stiliaus ypatybės. Kituose dviejuose skyriuose nagrinėjama konkrečioji medžiaga. Antrajame apžvelgiamos būdingiausios sakinį sudarančios struktūros ir sakinių tipai, trečiajame apibūdinamos dviejų dokumentų žanrų grupių struktūros ypatybės. Pabaigoje pateikiamos išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas.

ENThe paper examines one the sub-styles of administrative style which covers the language of state documents. The aim is to reveal the specific features of the functioning of syntactical tools in the current state documental language, to determine the intrinsic syntactic structures and their relationship to the genre of the document, to investigate the lines of syntactic variations that are used and their semantic differences, and to examine the features of textual organisation and documental structure of different groups of genres as well as their impact on the syntactic structure of the sentence. A qualitative analysis of syntactic measures is carried out based on the entrenched provisions of theories of syntax: on the monocentric model of the sentence, the nuclear structure of the sentence, valence and semantic roles, actual distribution, structural-semantic classification of complex sentences, and condensation of messages. Material was gathered from normative legal acts published in the Official Gazette in 1995-1998, as well as from legal codes printed in individual publications. The paper consists of three sections: "Functional stylistics and the administrative style of the Lithuanian language", "Syntactic features of sentences in the state documental language", "Features of the structure of state documents". In the first section, the place of state document sub-style within the text typology system is discussed and the features of the primary administrative style are raised. Concrete material is analysed in the other two sections: the second surveys the most typical sentence structures and sentences types, and the third describes the structural features of the two groups of document genres. The paper ends with conclusions, sources and references.

ISBN:
9986668646
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36214
Updated:
2021-03-09 22:13:45
Metrics:
Views: 34
Export: