Vaikų įvardijimo šeimoje tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų įvardijimo šeimoje tendencijos
Alternative Title:
Tendencies of addressing children in the family
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 5, p. 204-210
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Adresantas; Adresatas; Deminutyvai; Deminutyvas; Kreipimosi žodis; Kreipimosi žodžiai; Pavardė; Pravardė; Vardas.
EN
Addressee; Addresser; Applying word; Diminutive; Diminutives; First name; Last name; Name; Nickname; Surname; Words of addressing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos dabartinės vaikų įvardijimo, t. y. kreipimosi žodžių, vartojimo tendencijos. Tirta, kaip į vaikus kreipiamasi Šiaulių mieste ir rajone bei Joniškio ir Radviliškio rajonuose. Tyrimas parodė, kad kreipdamiesi į dukras tėvai vartoja net 6 mažybines priesagas, pagal dažnumą jos išsidėsto taip: -utė (Linute), -ulė (Austule), -uk (Rugiliuk), -ytė (Kamilyte), -užė (Migluže), -ėlė (Ramintėle). Mergaites vardų perdirbiniais tėvai kreipiasi retai. Tik iš kelių daugiaskiemnių vardų pasidaromos mažybinės formos, išmetant kamieno skiemenį, pvz.: Gabyte „Gabija“, Viktute „Viktorija“, Austule „Austėja“. Berniukai taip pat šaukiami mažybinėmis vardų formomis, tačiau jų daryba ribojasi 3 priesagomis: -ūkas (Taduk), -utis (Virguti), -ėlis (Mindaugėli). Kreipiantis į berniukus daug dažniau vartojami įvairūs vardų perdirbiniai. Paprastai yra vartojamas vardo trumpinys, kartais su pakitusia fonetine struktūra, pvz., Domai „Dominykai“, Justai „Justinai“, Age „Edgarai“. Kartais kreipiamasi iš vardo trumpinio padaryta mažybine vardo forma, pvz.: Domuk „Domantai“, Mantuk „Mantvydai“, Eimuti „Eimantai“. Į vaikus tėvai neretai kreipiasi įvardydami giminystės santykius (dukra, sūnau). Tačiau dukros dvigubai dažniau nei berniukai šaukiamos mažybinėmis formomis - dukrele, dukruže, dukryte. Broliai ir seserys beveik nesikreipia maloninėmis mažybinėmis vardų formomis, daug dažniau jie yra linkę kreiptis vardų trumpiniais arba vediniais su nelietuviškomis priesagomis -ka, -ce: Darka „Dariau“, Rimka „Rimai“, Linka „Lina“, Lorka „Loreta“, Arūnce „Arūnai“, Tomce „Tomai“ ir pan.

ENThe article deals with the present tendencies in addressing children. The words of addressing used while communicating with children were analysed in the city and district of Šiauliai and the district of Radviliškės. The research has showed that when addressing their daughters, parents use up to 6 diminutive suffixes, which, according to the use frequency, are grouped as follows: -utė (Linute), -ulė (Austule), -uk (Rugiliuk), -ytė (Kamilyte), -užė (Migluže), -ėlė (Ramintėle). Parents rarely use derivatives of girls’ names when addressing their daughters. Only several multi-syllable names are transformed into diminutive forms by removing the root syllable, e.g. Gabyte “Gabija”, Viktute “Viktorija”, Austule “Austėja”. Boys are also addressed with diminutive forms of names, however, they are formed with only 3 suffixes: -ūkas (Taduk), -utis (Virguti), -ėlis (Mindaugėli). When addressing boys, parents more frequently use derivative forms of their names. These are usually short forms of names, the phonetic structure of which is sometimes altered, for example, Domai “Dominykai”, Justai “Justinai”, Age “Edgara”. Sometimes parents use a diminutive form formed from the shortened form of the name when addressing their sons, for example, Domuk “Domantai”, Mantuk “Mantvydai”, Eimuti “Eimantai”. Parents also address children with words denoting family relations (dukra, sūnau). However, daughters are addressed with diminutive forms twice as frequently as boys (dukrele, dukružė, dukrytė). Brothers and sisters rarely use diminutive forms when addressing each other. They more frequently tend to use shortened forms of names or derivatives with non-Lithuanian suffixes – ka, – ce: Darka “Dariau”, Rimka “Rimai”, Linka “Lina”, Lorka “Loreta”, Arūnce “Arūnai“, Tomce “Tomce” etc.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19534
Updated:
2018-12-17 12:19:55
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: