Teisės kalba: pataisyta ir taisytina

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės kalba: pataisyta ir taisytina
Alternative Title:
Legalese: corrected and repairable
Keywords:
LT
Bendrinė kalba; Teisė; Teisės kalba; Terminai; Teisės tekstai.
EN
Standard language; Law; Legal language; Terms; Legal texts.
Summary / Abstract:

LTTeisės kalba yra bendrinės kalbos sudedamoji dalis ir jai privalomi visi bendrinės kalbos reikalavimai. Šia kalba rašomi tam tikros veiklos srities dokumentai, ji vartojama teisėsaugos ir kitose institucijose, per specialybes kalbos pratybas ją studijuoja atitinkamų studijų programų studentai - būsimi specialistai, kuriems ši kalba bus reikalinga užsiimant profesine veikla. Labai svarbu, kad teisės tekstuose vartojami terminai, gramatinės formos, linksnių ir prielinksnių konstrukcijos, žodynas atitiktų bendrinės kalbos normas (kiek tai įmanoma derinant su specifiniais vartojimo srities poreikiais); Kalbos praktikai skirtuose leidiniuose nuolat aptariami šios kalbos ypatumai, analizuojamos pasitaikančios klaidos, patariama, kaip išvengti bendrinės kalbos sistemai prieštaraujančių dalykų. [...]. [Iš straipsnio, p. 120]

ENLegalese is part of general language and the same requirements are obligatory for it. For this reason, the legal terms, grammar, declensions and prepositions. Legalese should conform to the standards of general language. In publications that are designed for practising Legalese, its peculiarities are constantly revised, common mistakes are thoroughly analyzed and equivalents for controversial items are proposed. Having analyzed previously and currently published Codes and their comments,it is obvious that a number of adjustments were accomplished such as inadequate adjectives ("lawsuit claim" - ieškininis pareiškimas, "positive / negative prescription" ieškininė senatis, "subsidiary liability" - subsidiarinė atsakomybė, "solidary duty" - solidarinė prievolė) or some prefexes like "bendr" in collocations bendraskolininkas, bendraieškovis were withdrawn. However it is worth noticing that in some cases either corrected or earlier used terms are incorporated, i.e. atstovai pagal įstatymą ir įstatyminiai atstovai, preliminariosios sutartys ir preliminarinės sutartys, bendraturtis bendrasavininkis. Sometimes there is lack of attention selecting the right grammatical forms, declensions and prepositions, which leads to significant differences between Lithuanian Legalese and general language, for example, in thefollowing expressions asmuo traukiamas įtariamuoju, apklausiamas liudytoju, pamojo atžvilgiu iškeliama (nutraukiama) byla. It should be emphasized that nations from the standards of general language cannot be justified if it is possible to avoid them. [From the publication]

ISBN:
9789955192015
Related Publications:
Administracinė kalba ir jos vartosena / Pranas Kniūkšta. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. 266 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85201
Updated:
2020-05-22 22:32:21
Metrics:
Views: 20
Export: