Stiliaus vaidmuo vartojant ir verčiant prancūzų kalbos leksines analitines konstrukcijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stiliaus vaidmuo vartojant ir verčiant prancūzų kalbos leksines analitines konstrukcijas
Alternative Title:
Role of style in employment and translation of French analytical lexical constructions
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 3, p. 23-30
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
leksinė analitinė konstrukcija; leksema; sintagma; sintetinė forma; analitinė forma; stilius; referencinis turinys; daiktavardinė konstrukcija; semantinių komponentų junginys.
EN
analytical lexical construction; lexeme; syntagma; synthetic form; analytic form; style; referential content; noun construction; semantic joining of components.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš prancūzų kalbos sistemos ypatybių - leksinės analitinės konstrukcijos. Tyrimas atliekamas kiekybiniu ir kokybiniu aspektu, analizuojamas leksinių analitinių konstrukcijų pasiskirstymas prancūzų kalbos trijų funkcinių stilių tekstuose (meniniame, publicistiniame ir administraciniame), jų vertimo į lietuvių kalbą polinkiai, stiliaus ir vertimo kalbos sistemos vaidmuo parenkant leksinių analitinių konstrukcijų vertimo ekvivalentus. Nagrinėjama medžiaga tiriama kontrastinės lingvistikos, kiekybiniu, aprašomuoju metodu. Jos analizės rezultatai rodo, kad leksinių analitinių konstrukcijų dažnį prancūzų kalbos tekstuose determinuoja stilius, daugiau jų vartojama standartinės raiškos administracinio stiliaus tekstuose. Kiekybinės ir kokybinės vertimo pavyzdžių analizės duomenys (dažniausiai verčiama veiksmažodžiu, rečiau - daiktavardine konstrukcija ir rečiausiai - semantinių komponentų junginiais, t.y. kitos leksinės ir gramatinės raiškos vienetais), gauti panašūs stilistiškai skirtingų tekstų vertimo polinkiai leidžia manyti, kad vertimo vieneto parinkimas labiau priklauso nuo vertimo kalbos sistemos ypatybių, jos normos ir tik po to - nuo stiliaus. [Iš leidinio]

ENThe article discusses one of the characteristics of the French language system, i.e. analytical lexical constructions. The research is carried out from quantitative and qualitative aspects. The distribution of analytical lexical constructions in French is analyzed in the texts of three functional styles (artistic, publicistic and administrative). The analysis involves tendencies of their translation into Lithuanian, i.e. the role of style and the system of the target language in selecting the equivalent analytical lexical constructions. The conducted investigation in based on the contrastive linguistic, quantitative, and expositional methods. The analysis of the materials under investigation indicates that style determines the frequency of analytical lexical constructions used in French texts. These constructions are employed more often in administrative-style texts of standard expressions. The results of the quantitative and qualitative analysis of sample texts show that verb constructions are more frequently used in translation than noun constructions. The semantic joining of components is the rarest, i.e. translation eith other units of lexical and grammatical expression. The translation tendencies of similar but stylistically different texts give a reason to believe that the selection of a translated unit depends more on the characteristics of the translated language system and its standards than on style. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22225
Updated:
2018-12-17 12:31:10
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: