Administracinės kalbos žodynas : normos ir vartosena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės kalbos žodynas: normos ir vartosena
Alternative Title:
Vocabulary of administrative language: rules and usage
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2013, Nr. 5 (2), p. 525-539
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba; Administracinė kalba; Žodynas; Vertiniai; Nebūdinga reikšme vartojami žodžiai.
EN
General language; Administrative language; Vocabulary; Dictionary; Expressions; Uncharacteristic meaning of used words.
Summary / Abstract:

LTAdministracinė kalba, kaip ir bet kurios kitos srities kalba, privalo laikytis kalbos taisyklingumo reikalavimų. Taisyklingumo reikalavimai keliami visoms jos sritims: tarčiai ir kirčiavimui, žodynui, terminų darybai ir terminų gramatinėms formoms, linksnių, prielinksnių ir kitoms sintaksės konstrukcijoms. Tai, kas netinka bendrinei kalbai, netinka ir administracinei kalbai. Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikos kodeksuose ir jų komentaruose vartojami nenorminiai vertiniai ir bendrinei kalbai nebūdinga reikšme vartojami žodžiai. Taip pat aptariamos priežastys, dėl kurių šioje kalboje atsiranda bendrinės kalbos žodyno normų pažeidimų. Žodžiai ir junginiai administracinėje kalboje turi būti vartojami tokia reikšme, kokią jie turi bendrinėje kalboje. Taisyklingai kalbai keliamus reikalavimus reikia derinti su tos srities, kurioje kalba vartojama, poreikiais. Pasiekti tokią dermę ne visada paprasta. Tais atvejais, kai nepakanka bendrinės kalbos galimybių, administracinė kalba ieško naujų raiškos būdų keisdama esamus kalbos reiškinius ir pritaikydama juos savo poreikiams. Rūpinantis administracinės kalbos taisyklingumu, reikia ieškoti būdų kuo mažiau nusižengti bendrinės kalbos reikalavimams. Ypač tais atvejais, kai savos kalbos galimybės leidžia tai padaryti. Būtina siekti, kad ir Lietuvos Respublikos kodeksuose, ir jų komentaruose būtų kiek galima mažiau lietuvių bendrinei kalbai nebūdingos raiškos. Administracinėje kalboje negali būti į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą įrašytų žodyno klaidų. [Iš leidinio]

ENAdministrative language must follow the requirements of regular language applicable in all of its areas, including pronunciation, stress, vocabulary, formation of terminology and grammar forms, cases, prepositions and other structures of syntax. What is not appropriate for general language cannot be appropriate for administrative language. This article focuses on uncommon expressions used in the Codes of the Lithuanian Republic and their commentaries. It also analyses the causes of unusual vocabulary that is not acceptable in general language. Words and word compounds in administrative language should be used in the same meaning as they are used in general language. Where resources of general language are limited, different expressions are to be found. For example, new meanings may be provided: an adjective ‘pilnas, -a’ is used as the opposite for ‘sutrumpintas (‘pilnas ir sutrumpintas dokumento pavadinimas’, ‘pilnas ir sutrumpintas įmonės pavadinimas’)’. Each of such cases must be justified by usage. These matters must be distinguished from the language mistakes that appear in dictionaries of administrative language. It is inappropriate to use the expressions that are unacceptable to general language, such as ‘betarpiškas’, ‘išsireiškimas’, ‘pasisakyti’, ‘pasisakymas’, ‘prisilaikyti’. These words might appear due to the influence of other languages. Rejection of appropriate terminology impoverishes administrative language. Some inadequacy in application of general language may be due to uncharacteristic meaning of our own expressions, for example, ‘įvykdyti pažeidimą’, ‘patalpinti įtariamąjį’, ‘patalpinti skelbimą’, ‘pilnai atlyginti’, ‘glausti terminai’, applied instead of common vocabulary. Moreover, vocabulary mistakes emerge because of the similar expressions, such as ‘dvigubas’ and ‘dvejopas’, ‘įrenginys’ and ‘įrengimas’.For the sake of language correctness, it is necessary to ensure that uncharacteristic expressions are not included in the Codes of the Republic of Lithuania, particularly when it is possible to avoid wrong usage. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48736
Updated:
2018-12-17 13:34:53
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: