Dokumentalistikos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentalistikos pagrindai
Alternative Title:
Basic Documentation
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras , 2006.
Pages:
205 p
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Diplomatija / Diplomacy; Dokumentai / Documents; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTDokumentai supa ir lydi mus visą gyvenimą. Jie yra būtini ne tik įstaigų ir žmonių kasdieninėje veikloje, bet ir kaip informacijos saugotojai, kaip istorijos šaltiniai tautos ir valstybės gyvenime. Dokumentų atsiradimo, raidos, funkcijų, formų, rūšių, sudarymo ir įforminimo reikalavimų, kaupimo ir darbo su jais reikalavimams nagrinėti susiformavo nauja mokslo šaka – dokumentalistika. Šiame leidinyje nagrinėjami norminiai visaverčiai dokumentų sudarymo, darbo su dokumentais reikalavimai, aptariami dokumentų apyvartos, užduočių vykdymo kontrolės, saugojimo, naudojimo klausimai. Gvildenamos tokios temos kaip dokumentų atsiradimo prielaidos, jų egzistavimo būtinybė, paskirtis, dokumento schemos (formuliaro) sudarymas, informacijos fiksavimo būdai, dokumentų klasifikavimas, standartizavimas, apyvartos organizavimas, apskaitos ir informacijos paieškos būdai bei sistemos, dokumentų mokslinės istorinės bei praktinės vertės ekspertizė, saugojimo reikalavimai, dokumentavimo perspektyvos ir kitos aktualios dokumentavimo problemos. Leidinys skirtas Mykolo Romerio universiteto studentams, norima supažindinti juos su įstatymais bei norminiais aktais, kuriais reguliuojamas dokumentavimo ir dokumentų valdymo (raštvedybos) organizavimas; čia pateikiama žinių apie stambiausias Lietuvos dokumentų saugyklas – valstybinius archyvus ir rankraštynus. Leidinys gali būti naudingas ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, įvairių sričių specialistams bei mokslo darbuotojams tiek rengiantiems dokumentus ir dirbantiems su jais, tiek naudojantiems dokumentus kaip ekonomikos, teisės, istorijos, kultūros ir kitų mokslo šakų šaltinius.Reikšminiai žodžiai: Dokumentai; Dokumentalistika; Diplomatika; Archyvai.

ENDocuments surround and accompany us throughout our lives. They are not only necessary in daily activities of institutions and persons but also inevitable as depositories of information and resources of history in lives of nations and states. Documentation emerged as a new branch of science examining requirements of origin, evolution, functions, forms, types, compilation and legalization of documents, as well as storage and processing. The monograph analyzes standard requirements for document compilation and processing, discusses circulation of documents, task control, storage and use. The following topics are addressed: preconditions for emergence of documents, necessity of their existence, function, compilation of a document’s scheme, ways of information registration, document classification, standardisation, organisation of circulation, methods and systems of stocktaking and information search, analysis of scientific-historical and practical value of documents, storage requirements, documentation perspectives and other issues of documentation. The publication is intended to acquaint students of the Mykolas Romeris University with laws and legal acts regulating organisation of documentation and document management, with information provided about Lithuania’s largest depositories of documents – state archives and manuscript facilities. The publication may also be useful to students of other universities, specialists and scientific workers of various fields who prepare and work with documents as sources of economics, law, history, culture and other branches of science.

ISBN:
9955190426
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6758
Updated:
2016-06-19 21:27:26
Metrics:
Views: 60
Export: