Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros
Alternative Title:
On the structure of titles of reports
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2009, 82, p. 41-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dokumentai lietuvių kalba; Lietuvių administracinė kalba; Prielinksninė konstrukcija; Ataskaita; Lithuanian documents; Lithuanian administrative language; Genitival construction; Report.
Keywords:
LT
Ataskaita; Dokumentai / Documents; Lietuvių administracinė kalba.
EN
Genitival construction; Lithuanian administrative language; Lithuanian documents; Report.
Summary / Abstract:

LTNarystė Europos Sąjungoje paveikė ir lietuvių administracinę kalbą. ES dokumentų vertimas į lietuvių kalbą ir lietuviškų dokumentų derinimas prie europinių reikalavimų daro neabejotiną poveikį ir sintaksinei jų struktūrai. Vienas iš tokių vis dar aktualių dalykų yra prielinksninių konstrukcijų vartojimas dokumentų pavadinimuose. Tiek lietuviškuose dokumentuose, tiek verstiniuose ES dokumentuose apstu ataskaitų pavadinimų su prielinksniu apie. Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į dabartinės vartosenos polinkius aptarti ataskaitų pavadinimų prielinksninius variantus ir pateikti jų vartojimo rekomendacijas. Apžvalga leidžia teigti, kad rekomendacijas teikiančiuose leidiniuose nurodomas pagrindinis ataskaitos objekto raiškos būdas – kilmininko linksnis – ir toliau turėtų būti svarbiausias sintaksinis variantas. Ataskaitų rengėjai pirmiausia kaip tik kilmininko junginiu turėtų mėginti formuluoti dokumento pavadinimą. Prielinksninės konstrukcijos gali būti vartojamos, jei kilmininko junginys netinka dėl reikšmės ar kitų priežasčių. Konstrukcija „ataskaita dėl“ gali būti vartojama, kai pateikiami ne tik statistiniai duomenys, bet ir jų analizė, taip pat nurodomos priežastys, lemiančios tokią padėtį, nagrinėjami sunkumai, su kuriais tenka susidurti, numatomos veiklos perspektyvos ir kiti su esama padėtimi susiję dalykai. Konstrukcija „ataskaita apie“ gali būti pateisinama, jei kitos raiškos priemonės (kilmininko junginys ar konstrukcija „ataskaita dėl“) netinka dėl reikšmės, galimos dviprasmybės ar kai jau užimta kilmininko pozicija.

ENThe paper discusses prepositional phrases used in the titles of reports in the context of present-day tendencies of usage and provides recommendations. Publications offering recommendations give reference to the genitive case as a major means of expressing the object of report. Thus, report titles should first of all include genitival constructions. Prepositional phrases could be used if the genitival construction is unsuitable for semantic reasons. The phrase ataskaita dėl ('report on') can be used when the statistical data is given together with its analysis, reasons for the problematic situation, difficulties, predicted outcomes and other issues related to the existing situation. The phrase ataskaita apie ('report about/on') can be used when other means of expression (like the genitival construction or the phrase ataskaita dėl) are unsuitable for semantic reasons, are ambiguous or when the position of the genitive is already taken. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28091
Updated:
2018-12-17 12:39:39
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: