Legal discourse reconsidered : genres of legal texts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Legal discourse reconsidered: genres of legal texts
Alternative Title:
Dar kartą apie teisinį diskursą: teisinių tekstų žanrai
In the Journal:
Comparative Legilinguistics. 2016, 28, p. 89-117
Keywords:
LT
Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTKompleksiško teisinio diskurso pagrindas – teisiniai tekstai. Teisiniai tekstai yra laikomi dalykiniais tekstais, kurie dėl savo funkcinių, struktūrinių bei juose vartojamos teisinės kalbos ypatumų skiriasi nuo kitokio pobūdžio tekstų. Teisinių tekstų įvairovė atspindi pačios teisės įvairovę. Kadangi skirtingiems teisiniams tekstams būdingos skirtingos funkcijos, struktūra ir lingvistinės ypatybės, jie pagal įvairius kriterijus yra klasifikuojami į žanrus. Teisinių tekstų žanrų analizė padeda geriau suprasti, kaip yra konstruojamas teisinis diskursas bei atskiri teisiniai tekstai. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti teisinių tekstų žanrus, daugiausiai dėmesio skiriant teisinių tekstų ypatumų bei teisinių tekstų klasifikavimo į žanrus kriterijų aptarimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinis diskursas; Teisinė kalba; Teisiniai tekstai; Žanrai; Ypatumai; Klasifikacija; Legal discourse; Legal language; Legal texts; Genres; Specific features; Classification.

ENBeing a complex type of discourse, legal discourse is realized through legal texts written in legal language, which are regarded as specialpurpose texts different from other kinds of texts in respect of their text-internal and text-external properties. A great variety of legal texts reflects the diversity of law itself. As different legal texts tend to have different functional, structural and linguistic features, they are classified into genres on the basis of different criteria. The analysis of genres of legal texts contributes to the overall understanding and construction of legal discourse in general and legal texts in particular. This paper aims at the overview and discussion of genres of legal texts focusing on specific features of legal texts and criteria of the classification of legal texts into genres. [From the publication]

DOI:
10.14746/cl.2016.28.5
ISSN:
2080-5926; 2391-4491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77022
Updated:
2022-01-06 13:36:51
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: