Lietuvos Metrika. Knyga 20 (1536-1539); Užrašymų knyga 20

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 20, (1536-1539); Užrašymų knyga 20
Editors:
  • Ragauskienė, Raimonda, parengė [edt]
  • Antanavičius, Darius, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
Pages:
442 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė (liet., angl.) / Raimonda Ragauskienė, p. 5-16.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 20-oji užrašymų knyga yra XVI a. pabaigoje perrašyta originalios knygos kopija. Jos saugojimo istorija tokia kaip ir kitų Lietuvos Metrikos knygų. Po ilgesnių kelionių knyga dabar saugoma Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve (Российский государственный архив древних актов, фонд 389, ед. хр. 20), Maskvoje. Knygoje iš viso yra 210 registre pažymėtų ir tekste sunumeruotų dokumentų. Dauguma jų − 198 dokumentai − rašyti tuo metu LDK raštinėje plačiausiai vartota kalba − rusėniškai, o 12 dokumentų lotyniški. Visi knygos įrašai − tai Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo vardu 1535-1539 m. išduoti įvairaus pobūdžio dokumentai. Didžiausią dalį sudaro valdovo privilegijos, patvirtinančios įvairius bajorų žemėvaldą įteisinančius teisinius aktus, su jais susiję tarnybų duotys ir įvesdinimai, yra testamentų patvirtinimų ir valdų bei turto užrašymų pasiremiant testamentais. Yra ir LDK vidaus reikalus atspindinčios medžiagos − dokumentų, skirtų žydų klausimams, atskiriems DK miestams ir miestiečiams ir kt. Knygoje taip pat yra keletas valdovo teismo sprendimų, nobilitacijos patvirtinimų. Publikacija parengta laikantis Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje patvirtintų šaltinių publikavimo principų.

ENBook of Inscriptions No. 20 of the Lithuanian Chronicles is a re-written copy of the original book made at the end of the 16th century. The history of its storage is similar to the history of other books of the Lithuanian Chronicles. After a long period of time, the book is now kept in the Russian State Archive of Ancient Acts in Moscow. The book contains a total of 210 documents recorded in the register and numbered in the text. The majority of these documents, i.e. 198 documents, were written in the Ruthenian language, which was widely used in the then secretariat of the Grand Duchy of Lithuania. Twelve documents were produced in the Latin language. All entries of the book are various documents issued on behalf of the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Sigismund I the Old in 1535–1539. The majority of them are privileges granted by the Ruler and confirming various legal acts validating land-ownership of the nobility and related installations. There are also testament validations and registrations of property and estates based on testaments. The book also contains material reflecting internal affairs of the Grand Duchy of Lithuania – documents aimed at issues of Jews, separate towns and town residents of the Grand Duchy of Lithuania. The book also contains several court decisions of the ruler and nobilitation confirmations. The publication was drafted in line with the principle of publication of sources approved by the Archeography Department.

ISBN:
9789955847236
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24003
Updated:
2022-01-28 09:09:54
Metrics:
Views: 32
Export: