Lietuvos Metrika. Knyga 29, (1546-1547); Užrašymų knyga 29

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 29, (1546-1547); Užrašymų knyga 29
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 29, (1546-1547)
  • Литовская Метрика. Кн. 29, (1546-1547)
Editors:
Ilarienė, Inga, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016.
Pages:
XXXII, 234 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Metrika; Kunigaikščiai; Žygimantas Augustas, 1520-1572 (Žygimantas III Augustas; Zigmantas II Augùstas; Zygmunt II August; Sigismund August); Žemėvalda; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės archyvas.
EN
Lithuanian Metrica.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvos Metrikos naujienos. 2019, Nr. 16, p. 9-12
Summary / Abstract:

LTPublikuojama Lietuvos Metrikos 29-oji knyga - tai XVI a. pirmos pusės rankraštinės knygos kopija, viena iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos aktų knygų, perrašytų XVIa. pabaigoje kanclerio Leono Sapiegos nurodymu. Lietuvos Metrikosfolianto originalas iki mūsų dienų neišliko -pražuvo XVII a. viduryje Vilnių užėmus Maskvos kariuomenei. Po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m. knyga-kopija kartu su visa Lietuvos Metrika carinės Rusijos pareigūnų buvo išvežta į Rusijos imperijų. Šiuo metu LM29-oji knyga (XVI a. pabaigos kopija) saugoma Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve Maskvoje. Skelbiama visa LM-29 knyga. Šisfoliantas - tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo Žygimanto Augusto teismo knyga. Joje surašyti LDK valdovo ir Ponų tarybos teismo 1546-1547m. nagrinėtų bylų sprendimų ir parengiamųjų dokumentų nuorašai, parengti Vilniaus dekano ir kanauninko, Žygimanto Augusto sekretoriaus ir raštininko Valerijono Protasevičiaus. Foliantų sudaro nuorašai rusenu kalba. Publikuojami dokumentai yra vertingas ir patikimas šaltinis garsių LDK giminių - Alšėniškių, Astikaičių, Bohovitinavičių, Goštautų, Kęsgailų, Ostrogiškių, Palubinskių, Sapiegų, Šemetų, Zavišų - žemėvaldos istorijos ir genealogijos tyrimams. Miestų tyrinėtojai šiame LM tome suras aktualios medžiagos ne tik didžiųjų Vilniaus ir Kauno miestų istorijai, bet ir pakankamai retai metrikianoje sutinkamos Palangos realijoms skirtų dokumentų. Foliante esantys su LDK žydų istorija Brastoje ir Gardine susiję nuorašai istorikų dėmesio sulaukė dar XIXa. pabaigoje ir buvo tuomet publikuoti. Heraldikos specialistus turėtų sudominti anksčiau neskelbta Žygimanto Augusto nobilitacinėprivilegija LDK rūmų arklidininkui Areštui Soboliui ir joje aprašytas herbas. Dauguma knygos nuorašų nebuvo iki šiol publikuoti.

ENThe 29th book of the Lithuanian Metrica (Lietuvos Metrika) is a copy of a manuscript book of thefirst half of the sixteenth century. It is one of the books of the chancery of the Grand Duchy of Lithuania rewritten at the end of the sixteenth century under the instructions of the chancellor Leonas Sapiega. The originalfolio ofthe Lithuanian Metrica has not survived: it perished in the mid-seventeenth century when Vilnius was invaded by the troops of Muscovy. Following the Third Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795, the copied book and the rest of the Lithuanian Metrica were taken to the Russian Empire by its officials. At present, the 29th book of the Lithuanian Metrica (the copy of the late sixteenth century) is kept at the Russian State Archive of Early Acts. The content of the 29th book of the Lithuanian Metrica matches that of the manuscript copy. This folio is a court book of Sigismund Augustus, the ruler of the Grand Duchy of Lithuania. It contains copies ofcourt decisions and preparatory documents ofthe cases heard in 1546-1547set out by Valerijonas Protasevičius, who was the dean and canon of Vilnius and a secretary of Sigismund Augustus. The copies of the documents in this folio are written in theRuthenian language. The published documents present a valuable and reliable sourcefor studies into the history ofland holdings and genealogy of suchfamous families ofthe Grand Duchy of Lithuania as the Alšėniškis, Astikai tis, Bohovitinavicius, Goštautas, Kęsgaila, Ostrogiškis, Palubinskis, Sapiega, Šemeta, and Zaviša.In this volume, urban history researchers will find materialpertaining not only to Vilnius and Kaunas but also to the realities of Palanga: a document of this kind is extremely rare in the Lithuanian Metrica. The folio contains some copies of documents related to the history oftheJews ofthe Grand Duchy of Lithuania in Brest and Hrodna. They attracted historians' attention in as early as the end ofthe nineteenth century and were published at that time. Heraldry experts should be intrigued by a previously unpublished privilege ofennoblement issued by Sigismund Augustus to Avestas Sobolis, the stable-keeper ofthe court ofthe Grand Duchy of Lithuania, and by the description ofthe coat of arms. The majority ofthe copies of the documents in this book have not been published before. Thanks to this publication, all 142 documents ofthe 29th book ofthe Lithuanian Metrica will be accessible both to the scholars engaged in various fields of academic research and to anyone with an interest in history.

ISBN:
9786098183153
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65227
Updated:
2022-01-06 18:14:09
Metrics:
Views: 44
Export: