Lietuvos Metrika. Knyga 227 (1533-1535); 8-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 227, (1533-1535); 8-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 227, (1533-1535)
  • Литовская Метрика. Kn. 227, (1533-1535)
Editors:
Valikonytė, Irena, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999.
Pages:
XCIV, 304 p
Keywords:
LT
16 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rusų kalba / Russian language; Socialinė struktūra / Social structure; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 8-osios Teismų bylų knygos XVI a. pabaigoje nurašyta kopija šiandien saugoma Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 227). Publikuotoje knygoje išspausdinti 1533–1535 m. LDK valdovo Žygimanto Senojo teismo protokolai ir kitokio pobūdžio valdovo dokumentai (privilegijos, suteiktys, instrukcijos ir kt.). Knygos aktai leidžia tirti, kaip ir kiek valdovo teismas vadovavosi neseniai įsigaliojusio Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS) normomis, kaip Statuto nuostatos veikė visą teismo procesą bei priimamus sprendimus, kaip ir kada PLS buvo papildomas naujais straipsniais. Tyrinėtojų dėmesio taip pat verti valstiečių socialinę ir turtinę padėtį atspindintys dokumentai (ypač – feodalinių valdų inventoriai); karo, socialinei-ekonominei istorijai ar net genealogijai svarbūs karo arba Seimo raštai. Publikacijos rengėjai daug vietos skiria diskutuotinai knygos-kopijos sandaros problemai, aktų turinio bei teksto paleografijos analizei įvade lietuvių ir rusų kalbomis bei santraukoje anglų kalba. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų) kalba; aktų registrą parengėjai išvertė į lietuvių kalbą. 29 iliustracijos leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų rodyklė-žodynas, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Valdovo teismas; Teismo bylos; Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarija; Privilegijos; Valstiečiai; Dokumentų raštas; Paleografija; Vandenženkliai.

ENMade at the end of the 16th century, a copy of the 8th Court Book of the Lithuanian Metrica is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund no. 389, book no. 227). The published book includes court protocols and other documents (muniments, bestowals, instructions) of the ruler of the Grand Duchy of Lithuania, Žygimantas the Old, of 1533-1535. Acts provided in the book facilitate analysis of how the court observed the First Lithuanian Statute (FLS), the effect of the Statute on the whole judicial process and rulings, how and when new articles were added to the FLS. Worth mentioning are documents reflecting the social and material condition of peasants (particularly inventories of feudal property); military or parliamentary letters of importance to military, socio-economic history or even genealogy. The authors of the publication give much attention to the contents of the copied book, analysis of acts and the palaeography of the text in Lithuanian and Russian languages in the introduction and in the English language in the summary. Source texts are provided in the source language (Belarusian); the authors translated the register of acts into Lithuanian. 29 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. An index-glossary as well as indexes of place names and personal names are provided at the back of the book.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11253
Updated:
2013-04-28 17:15:28
Metrics:
Views: 87
Export: