Andragoginiai kompetencijų tobulinimo aspektai tęstiniame profesiniame mokyme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragoginiai kompetencijų tobulinimo aspektai tęstiniame profesiniame mokyme
Alternative Title:
Andragogical aspects of competences in continuing vocational training
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pages:
314 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Andragogika, kompetencijos, kompetencijų tobulinimas; Andragogy, competencies, competence development.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Andragogika kaip mokslas: teorinės tyrimo prielaidos — Andragogikos mokslo samprata ir raida — Andragogikos modelis ir principai — Suaugusiųjų mokymosi teorijos — Mokymosi teorijų įtaka didaktinio tikslo ir kompetencijų sampratai — Kompetencija – profesinės didaktikos sąvoka — Aktualizuojantysis mokymas(is) kaip mokymosi teorijų raiška — Bendradarbiavimas kaip aktualizuojančiojo mokymo(si) bruožas ir kaip mokymosi strategijos veiksnys — Socializacijos ir autonomijos ideologija bei koncepcijos — Andragogika kaip praktika — Andragogo profesija — Studentų ir pedagogų bei andragogų požiūris į įgytas kompetencijas ir jų tobulinimą — Heterogeniškumo raiška suaugusiųjų švietimo kontekste — Heterogeniškumo valdymas mokymosi stilių atžvilgiu — Organizacijos personalo tęstinio profesinio mokymo hipotetinis modelis — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai — Pavardžių (asmenvardžių) rodyklė.
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
Andragogy, competencies, competence development.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje siekiama išanalizuoti ir pagrįsti andragogikos konstrukcijas profesinio tęstinio profesinio mokymo erdvėje. Knygą sudaro pratarmė, įvadas, dvi dalys, išvados, santrauka anglų kalba, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje dalyje "Andragogika kaip mokslas: teorinės tyrimo prielaidos" analizuojama andragogikos mokslo samprata ir raida, principai ir modelis, atskleidžiamos suaugusiųjų mokymosi teorijos, jų įtaka didaktinio tikslo ir kompetencijų sampratai, analizuojamas profesinis kompetentingumas, jo struktūra ir sudedamosios dalys, pristatomi aktualizuojančiojo mokymo(si) pagrindiniai bruožai, analizuojamas bendradarbiavimas kaip mokymosi strategija, atskleidžiamos socializacijos ir autonomijos ideologijos suaugusiųjų švietimo procese. Antroje dalyje "Andragogika kaip praktika" andragogika pristatoma kaip praktinės veiklos sritis, atskleidžiant andragogo profesijos ypatumus, supažindinama su autorių atliktais empiriniais tyrimais ir hipotetiniais andragogo profesinio kompetentingumo bei organizacijos personalo tęstinio profesinio mokymo modeliais. Knygoje pateikta 47 paveikslai, 13 lentelių. Monografija skiriama edukologijos, andragogikos mokslininkams, studentams, įmonių ir organizacijų vadovams, siekiantiems organizuoti savo personalo tęstinį profesinį mokymą ir valdyti turimas darbuotojų kompetencijas. [Iš Pratarmės]

ENThis study aims at revealing the theory and practice of andragogy from the aspect of improvement the vocational competence in continuing vocational training environment. The book consists of a preface, introduction, two parts, findings and summary in English. First part - "Andragogy as a science: theoretical assumptions for research" - deals with the concept and evolution, the principles and pattern of andragogy as a science, reveals adult learning theories, their influence on understanding of a didactic aim and competencies, analyzes vocational competency, its structure and components, presents basic features of actualizing learning, goes deep into collaboration as the core of learning strategy, reveals ideologies of socialization and autonomy in the process of adult education. Second part - "Andragogy as practice" - presents andragogy as a sphere of practical activity from an andragogue’s viewpoint, empiric researches and hypothetic models of andragogue’s vocational competency as well as models of continuing vocational training among personnel of organizations and enterprises.13 tables, 61 pictures are presented in the study. The study is dedicated to andragogues - scientists, students, managers of companies and enterprises, who are willing to organize continuing vocational training for their personnel and administrate their already available competencies. [Extract, p. 10]

ISBN:
9955181427
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79427
Updated:
2020-10-05 21:09:16
Metrics:
Views: 63
Export: