Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo kompetencijos lavinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo kompetencijos lavinimas
Alternative Title:
Development of cultural consciousness competence of adults
In the Journal:
Holistinis mokymasis. 2015, 1, p. 93-105
Keywords:
LT
Kultūra; Kultūra, kultūrinis sąmoningumas, kultūrinio sąmoningumo kompetencija; Kultūrinio sąmoningumo kompetencija; Kultūrinis sąmoningumas.
EN
Cultural awareness; Cultural awareness competence; Culture; Culture, cultural awareness, cultural awareness competence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama žiūrovo sąmoningumo saviugda dramos teatro menu, pristatoma kultūrinio sąmoningumo samprata ir turinys bei teatro meno raiškos vertybinių nuostatų suaugusiųjų sąmoningumo saviugdoje ypatumų mokslinė analizė bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijos tyrimas, atliktas projekto „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“ įgyvendinimo metu. Tyrimo imtis – 811 respondentų iš 60 Lietuvos savivaldybių. Atskleista, kad dramos teatras prisideda prie suaugusiojo kultūrinio sąmoningumo saviugdos. Teatras, kaip ugdymo metodas, remiasi leidimu veikti, vidinio pasaulio turiniu. Kultūrinio sąmoningumo saviugdos dramos teatro menu vertinti pomėgiai parodo, kad respondentams yra svarbu savo laisvalaikį ar kasdienę veiklą praleisti prasmingai, užsiimti mėgstama veikla ir taip realizuoti save. Pomėgių svarba ir teikiami prioritetai paaiškina jų gyvenimo būdą. Nėra nereikšmingų ar mažiau svarbių pomėgių. Respondentas pasirenka tą veiklą, kuri jam teikia malonumą ir leidžia tobulėti. Kultūrinio išprusimo gebėjimo turėjimas ir jo ryšys su pasirinktais pomėgiais nusako respondento santykį su savimi bei jo artimiausia aplinka. Tiriamieji, besidomintys menu, stipriau jaučia meno poreikį ir suvokia meno kūrinius. Domėjimasis menu leidžia kultūrinio sąmoningumo kompetenciją pritaikyti profesinėje veikloje ir gyvenime. Dauguma tyrimo dalyvių lavina kultūrinio sąmoningumo kompetenciją ir mano, kad ši veikla yra prasminga.

ENThe article analyses the development of a viewer's consciousness through drama theatre art, presents the concept and content of cultural consciousness and the scientific analysis of peculiarities of theatre art moral provisions in the development of adult consciousness and the research regarding the cultural consciousness competence that was carried out during the implementation of the project "The education research and development platform for general adult competences". 811 respondents from 60 municipalities participated in the survey. It is revealed that the drama theatre adds to the development of adult cultural consciousness. Theatre, as a method of development, is based on the permission to act, the concept of inner world. The hobbies connected to drama theatre that were evaluated as development of cultural consciousness show that it is important for the respondents to spend their free time or daily life meaningfully, to participate in activities that they like and to realize themselves in such a way. The importance of the interests and priorities explain their way of life. They are invaluable or less important interests. The respondent chooses the activity, which provides pleasure and allows to grow. The fact of having cultural knowledge and its connection to the selected interests show the respondent's relationship with himself and his immediate surroundings. Participants of the survey who are more interested in art feel a stronger need for it and perceive works of art more strongly. An interest in art allows to use the cultural consciousness competence in professional careers and in life. Most of the survey participants develop cultural awareness skills and believe that this is meaningful.

ISSN:
2424-4104
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58768
Updated:
2018-04-25 18:51:21
Metrics:
Views: 95    Downloads: 1
Export: