Peculiarities of andragogue - analyst activity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of andragogue - analyst activity
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andragogas analitikas (tyrėjas); Andragogikos technologijos; Andragogo analitiko veiklos funkcijos; Andragogų analitinės veiklos funkcijos ir etapai; Andragogue-analyst; Andragogy technologies; Functions and stages of andragogue - analyst's activity.
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
Andragogy technologies; Andragogue-analyst; Functions and stages of andragogue - analyst's activity.
Summary / Abstract:

LTAndragogikos technologiją sudaro mokymosi poreikių analizė, tikslų, uždavinių numatymas ir analizė, andragoginės veiklos koordinavimas ir realizavimas, andragoginių priemonių, situacijų numatymas, laikmenų (šaltinių) analizė ir atranka, andragoginės veiklos ir mokymosi pasiekimų analizė bei vertinimas ir kt. “. Remiantis atlikta mokslinės literatūros, užsienio universitetų studijų programų analize ir andragogo analitiko konkrečios veiklos stebėjimu, mes stengėmės pateikti andragogo analitiko veiklos modelį. Modelis hipotetinis, tačiau mūsų tikslas buvo atkreipti dėmesį ir pradėti mokslinę diskusiją.Andragogo profesija reiškiasi kaip andragogikos mokslo praktika labai įvairiose srityse. Andragogika yra traktuojama dviem aspektais: 1) andragogika kaip mokslas, mokslinio pažinimo sritis ir 2) andragogika kaip praktinės veiklos sritis, kaip profesija, kaip menas. Todėl andragogika tiria ir apibendrina suaugusiųjų švietimo (plačiąja prasme) teoriją ir praktiką. Remiantis mokslinės literatūros analize ir Lietuvos bei užsienio šalių patirtimi, galima būtų skirti kelias pagrindines andragogo veiklos sritis: andragogas dėstytojas, andragogas analitikas (tyrėjas), konsultantas, andragogas organizatorius, vadybininkas ir andragogas tutorius/menturius. Andragogas analitikas (tyrėjas) pradeda savo veiklą prieš pradedant dirbti andragogui dėstytojui. Jis analizuoja kursų užsakovų mokymosi poreikius, atlieka būsimų kursantų asmeninių savybių, gebėjimų, nuostatų, pomėgių ir kt. analizę. Pagal nustatytus ir išanalizuotus mokymosi poreikius kartu su užsakovais numato mokymosi kurso tikslą ir uždavinius, atlieka visos organizacijos ar jos padalinio, tarnybos, skyriaus veiklos analizę, sukuria kursų eigos projektą ir pasiūlo jį užsakovui, numato kursų vertinimo kriterijus ir pats dalyvauja tame vertinime. Perduoda suderintą su užsakovais mokymosi kursų projektą andragogui dėstytojui. Andragogo analitiko veiklos funkcijos yra grindžiamos andragogikos technologijomis, kurios suprantamos kaip „metodologinių veiksmų visuma, skirta sistemingam andragogikos koncepcijos kūrimui ir įgyvendinimui, siekiant numatytų mokymosi kurso tikslų. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes peculiarities of andragogue-analyst activity, revealing différent sphères of professional activity and functions and distinguishing his functions and stages of that activity. In order to reveal thèse peculiarities, hypothetic pattern of his activity is presented, which could serve in the process of above andragogue's training. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19186
Updated:
2018-12-17 12:06:26
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: