Universiteto studentų heterogeniškumas socialiniais-demografiniais mokymosi aspektais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto studentų heterogeniškumas socialiniais-demografiniais mokymosi aspektais
Alternative Title:
Social heterogeneity of university students in terms of social-demographic aspects of learning
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 35-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Heterogeniškumas; Socialiniai demografiniai veiksniai; Socialiniai-demografiniai veiksniai; Studentai; Universitetinės studijos; Heterogeneity; Social- demographic factors; Social-demographic factors; Students; University studies.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Demografija / Demography; Heterogeniškumas; Studentai / Students.
EN
Heterogeneity; Social- demographic factors; Social-demographic factors; University studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami universiteto studentų heterogeniškumo aspektai socialinių-demografinių veiksnių kontekste. Atskleidžiami esminiai šalies universitetuose studijuojančiųjų socialiniai-demografiniai mokymosi aspektai. Išryškinami socialiniai-demografiniai veiksniai, turintys įtakos suaugusiųjų mokymuisi ir požiūrių į mokymąsi universitetinėse studijose skirtumams. Įrodoma amžiaus, patirties, lyties, išsilavinimo, statuso, aplinkos ir kt. įtaka studentų mokymosi motyvams, poreikiams, tikslams, problemoms, sunkumams. Pateikiama rekomendacijų, kaip įgyvendinti sėkmingą heterogeninių suaugusiųjų besimokančiųjų grupių mokymąsi universitetinėse studijose socialinių-demografinių veiksnių aspektu. [Iš leidinio]

ENThis paper analyzes the university students aspects of heterogeneity in the context of social-demographic factors. It reveals the major social-demographic aspects of the country’s universities learners. Socialdemographic factors that affect adult learning and approaches of differences to learning at university studies are highlighted. Age, experience, gender, education, status, environment and other influence to students’ learning motives, needs, goals, problems, difficulties are demonstrated. It provides guidance on how to implement a successful heterogeneous group of adult learners studying at university on the aspects of social-demographic perspectives. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44953
Updated:
2018-12-17 13:26:03
Metrics:
Views: 15
Export: