Action research of educational activity improvement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Action research of educational activity improvement
Alternative Title:
Edukacinės veiklos tobulinimo galimybės veiklos tyrimu
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiklos tyrimas; Refleksija; Edukacinė veikla; Action research; Reflection; Educational activity.
Keywords:
LT
Refleksija; Ugdymas / Education; Veiklos tyrimas.
EN
Action research; Reflection.
Summary / Abstract:

LTEdukacinė veikla grindžiama nuostata, jog kiekvienas individas yra pažinimo siekianti būtybė, bendradarbiaujanti ir drauge siekianti atrasti ką nors naują, patobulinti jau esamą. Šiuolaikinis suaugusiųjų mokytojas [...] turi gebėti planuoti ir valdyti savo edukacinę veiklą, žinoti ir suvokti esamas ir galimas savo veiksmų pasekmes, veiklos keitimo ir tobulinimo būdus, ko reikėtų siekti ir vengti ateity. [...] Straipsnio tikslas - atskleisti edukacinės veiklos tobulinimo galimybes veiklos tyrimu, išryškinant to svarbą nuolatinės kaitos kontekste. [...] Teorinė ir empirinių duomenų analizė parodė, jog: edukacinės veiklos nevisavertiškumas auga proporcingai didėjant veiklos sudėtingumui, jos kintamumo tempams (objektyvios priežastys); subjektų nepasirengimui kaupti informaciją, įgyti žinias, planuoti, tirti, kritiškai mąstyti ir analizuoti; nesupratimui visų minėtų veiksnių svarbos ir reikšmingumo bei nenorui tuo vadovautis ir grįsti savo veiklą. Šiuolaikinio suaugusiųjų mokytojo edukacinė veikla dar vis nepasižymi dideliu profesionalumu, nes nėra paremta nuolatiniu jos stebėjimu, apmąstymu ir analizavimu (refleksija), priešingai - pasitenkinama fragmentiniu realybės pažinimu, todėl susiduriama su vis dažniau pasitaikančiomis klaidomis, neatitinkančiomis lūkesčius pasekmėmis ar kitais nesklandumais. [...] Veiklos tyrimas padeda mokytis spręsti sudėtingas profesines problemas, kurios kyla kiekvieną dieną, pozityviai keistis pačiam bei tobulinti savo profesinę veiklą. [...] Suaugusiųjų mokytojus rengiančioms institucijoms reikėtų įtraukti veiklos tyrimus į studijų programas ir rengti bei siūlyti suaugusiųjų mokytojams daugiau kvalifikacinių renginių šia tematika. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes action research, spotlighting its significance and employment opportunities for improvement of educational activity. Analysis and correction of one's own action, based on permanent reflection, critical thinking, evaluating the consequences of action, increases individual understanding of rapidly changing world, different social phenomena, assists in acquisition of knowledge, experience, in securing of their tune, strengthening self-perception, self-trust and fullness, which is a significant and important assumption for improvement of educational activity. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18526
Updated:
2018-12-17 12:05:59
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: