Andragogikos teorijos taikymo galimybės paramos, pagalbos besimokančiąjam aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragogikos teorijos taikymo galimybės paramos, pagalbos besimokančiąjam aspektu
Alternative Title:
Practice of andragogy theories on the aspect of assistance and support potential to the learner
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 2 (31), p. 51-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andragogikos teorijos; Andragogo paramos veikla; Parama; Activity of andragogue's support; Andragogy theories; Support.
Keywords:
LT
Parama ir pagalba / Support and assistance; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
Activity of andragogue's support; Andragogy theories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos andragogikos teorijų galimybės paramos, pagalbos besimokančiajam aspektu, apibrėžiant ir moksliškai pagrindžiant andragogo paramos, pagalbos sampratą, esmę, atskleidžiant mokymosi teorijas, kuriomis grindžiama parama, pagalba suaugusiajam besimokančiajam, apibūdinant andragogo paramos, pagalbos veiklos daugiafunkcionalumą, išryškinant pagrindinių andragogikos teorijų ir realios praktikos sąsajas bei taikymo galimybes, teikiant paramą pagalbą suaugusiųjų mokymosi procese. Analizuojami empirinio tyrimo – būsimųjų andragogų požiūrio į andragogikos teorijų paramos, pagalbos aspektu taikymo galimybes universitetinių studijų procese – rezultatai, atskleidžiantys potencialias mokymosi teorijų taikymo galimybes andragogo paramos, pagalbos veikloje. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the practice of andragogy theories on the aspect of support and assistance potential to the learner by the definition and scientific substantiation of andragogue's support, assistance concept, nature, revealing the study theories underlying support, assistance to the adult learner in terms of andragogue's support, assistance multifunctionality, highlighting the links between main andragogy theories and actual practice and opportunities for application by providing support, assistance for adult learning. The empirical research analyses the future andragogues' approach to andragogy theories on the aspect of support, assistance practice in university education process - the results revealing potential practices in the use of study theories on the activity of andragogue's support and assistance. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32839
Updated:
2018-12-17 13:06:12
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: