Viešojo valdymo funkcijų vykdymo bei asmens ir vykdomosios valdžios santykių priskyrimas administracinei teisei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo valdymo funkcijų vykdymo bei asmens ir vykdomosios valdžios santykių priskyrimas administracinei teisei
Alternative Title:
Relations of implementation of public governance as well as those between the person and the executive power in administrative law
In the Journal:
Teisė. 2003, t. 46, p. 19-27
Keywords:
LT
Administracinė teisė; Viešasis valdymas.
EN
Administrative law; Public governance.
Summary / Abstract:

LTDaug metų diskutuojama administracinės teisės reguliuojamo objekto klausimu. Nuomonių įvairovė yra tokia didelė, kad vargu ar kada nors administracinės teisės moksle autorių pozicijos šiuo klausimu taps vienodesnės. Gilinantis į administracinės teisės reguliuojamus santykius tam tikra pradžios pozicija galėtų būti vykdomosios valdžios autonomijos principo taikymas. Administracinės teisės kontekstu šis principas grindžiamas keturiais svarbiausiais dalykais: vykdomosios valdžios ir kitų viešojo valdymo subjektų sistemos formavimo ir organizavimo būtinybe; šių subjektų atliekamomis administracinėmis funkcijomis; tuo realybės faktu, kad padaromi įvairūs viešojo valdymo pažeidimai, į kuriuos reaguojama teisės aktų nustatytais būdais; tuo, jog daugelis asmens konstitucinių teisių įgyvendinama vykdomosios valdžios ir savivaldos institucijų veikloje. Pateikta administracinės teisės reguliavimo dalyko traktuotė atrodo priimtina todėl, kad atspindi tikrovę: Lietuvos Respublikos Konstitucija valstybės vykdomąją valdžią atskiria nuo įstatymų leidžiamosios valdžios; šalies viešąją administraciją sudarančios institucijos ir įstaigos vykdo joms pavestus uždavinius; kai įgyvendinant vykdomąją valdžią atsiranda kliūčių, į jas reaguojama teisės aktų nustatytais būdais; viešojo valdymo srityje susiklosto daugybė tokių santykių, kurių iniciatoriai yra piliečiai, o vykdomoji valdžia jų naudai turi atlikti teisės aktų apibrėžtus veiksmus.Apibendrinant aukščiau minėtus argumentus, šiuolaikinės administracinės teisės objektą sudaro tokios visuomeninių santykių grupės: viešojo valdymo organizacinė ir administracinė sistema, viešųjų paslaugų santykiai; administracinių funkcijų vykdymo santykiai; administracinė veikla reaguojant į viešojo valdymo pažeidimus; asmens ir vykdomosios valdžios santykiai, įgyvendinant konstitucines žmogaus teises ir laisves, taip pat administracinių konfliktų santykiai. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn jurisprudence the discussions concerning the object regulated by administrative law have been going on already for many years. The spectrum of opinions is so broad that one doubts if the science ever becomes more unanimous about this issue. While deciding what groups of public relations are to be ascribed to the object of administrative law, one may refer to the principle of autonomy of the executive power. In the context of administrative law this principle is expressed by some postulates. First, formation of the system of entities of the executive power is inevitable. Second, entities of the executive power implement the rights granted to them. Third, violations of law in public governance are reacted to by the ways provided in laws. Fourth, many constitutional rights of a person are implemented in the activities of the executive power and institutions of selfgovernment. The above treatment of the object regulated by administrative law seems to be acceptable as it reflects the phenomena of reality: the Constitution of the Republic of Lithuania separates the state executive power from the legislative power; institutions and establishments composing the public administration of this country solve the tasks charged with them; when in the process of implementation of the executive power obstacles emerge, they are reacted to by the ways determined in law; in the sphere of public governance many relations arise the initiator of which is a citizen, and the executive power has to fulfil the actions in his/her favour provided in law.With regard to the mentioned above, the following groups of public relations may be considered as the object of administrative law: organisation and administration of the system of public governance, relations of public service; relations of fulfilling administrative functions; administrative actions while reacting to law violations in the sphere of implementation of the executive power; relation between the person and the executive power while implementing the constitutional human rights and freedoms, as well as relations of administrative conflicts. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45593
Updated:
2018-12-17 11:18:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: