Administracinės teisės reguliavimo dalyko sudėtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės teisės reguliavimo dalyko sudėtis
Alternative Title:
Object of administrative law
In the Journal:
Teisė. 2002, t. 43, p. 24-32
Keywords:
LT
Administracinė teisė; Viešasis valdymas.
EN
Administrative law; Public administration.
Summary / Abstract:

LTAdministracinės teisės reguliavimo dalyką sudaro trys grupės: viešojo valdymo struktūrų formavimo, kontrolės ir valstybės tarnybos santykiai; vykdomosios valdžios funkcijų įgyvendinimas; administracinis reagavimas ir asmenų teisių gynimas viešojo valdymo srityje. Vykdomosios valdžios sistemų ir institucijų organizavimo santykiai pasižymi tam tikrais ypatumais. Juos daugiausia lemia tai, kad formuojant aukščiausias šios valstybės valdžios grandis – Vyriausybę bei ministerijas, dalyvauja įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimas ir valstybės vadovas – Prezidentas. Šie teisės subjektai vykdomąją valdžią formuoja bei kontroliuoja Konstitucijoje ir Seimo statute nurodytais būdais ir taikydami atitinkamas procedūras. Todėl tai yra ne administraciniai, bet konstituciniai santykiai. Tuo tarpu žemesniųjų valstybės vykdomosios valdžios grandžių sudarymo ir kontrolės santykiai priklauso administracinės teisės reguliavimo sričiai, nes jiems būdingi tokie požymiai kaip pavaldumas, tarnybinė atsakomybė, šie santykiai įforminami administraciniais valdymo aktais ir pan. Valstybės tarnybos santykius reguliuojančių normų visuma sudaro kompleksinį teisinį institutą: jam priklauso konstitucinės, darbo, civilinės, taip pat administracinės teisės normos. Administraciniu pobūdžiu pasižymi stojimo į valstybės tarnybą sąlygos, draudimai kai kuriems asmenims tapti valstybės tarnautojais, ribojimai valstybės tarnautojui verstis kita veikla ir kt.Šie draudimai ir ribojimai yra imperatyvūs, jų nepaisymas sukelia administracinius teisinius padarinius – skiriamos tarnybinės nuobaudos ir t. t. Taigi administracinės teisės reguliavimo dalyko sudedamoji dalis yra ir valstybės tarnybos srities santykiai. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe relations composing the object regulated by administrative law may be arranged into three groups: the formation of institutions of state executive power and the organisation of public service; the implementation of public administration and administrative activity; the relations between the protection of rights of persons and the settlement of administrative disputes. The relations between the systems of executive power and the organisation of institutions are distinguished by some peculiarities. They are determined by the fact that the legislative power, i. e. the Seimas and Head of State - the President of the Republic, take part in the formation of state executive power, especially its upper links, i. e. the Government and ministries. These entities form executive power and control it by the ways provided for in the Constitution and in the Statute of the Seimas and by the appropriate procedures. Therefore, they are not administrative but constitutional relations. Meanwhile, the relations between the formation of the lower links of executive power and the control of their activity are to be attributed to the field of administrative law regulation, because they are characterised by such features as subordination, official responsibility, the fact that they are formalised by governance acts, etc. The whole of the norms regulating the relations of public service make composite legal institution: here come constitutional, labour, civil, social maintenance as well as administrative law norms. The conditions of entering public service, the prohibitions to accept certain persons for public service, the prohibitions for public servants to get enganged in other activities, etc. are of an administrative nature.These prohibitions and restrictions are imperative, if they are neglected, there arise administrative legal consequences, e. g. official responsibility. Thus, a number of relations of public service are a constituent part of the object regulated by administrative law. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40632
Updated:
2018-12-17 11:06:24
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: