Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje
Alternative Title:
Quasi-courts in the system of control of the legality of administration activities
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003.
Pages:
195 p
Contents:
Įvadas — Administracijos veiksmų teisėtumo kontrolė administracinės teisės kontekste — Administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės įvairovė — Administracijos veiksmų teisėtumo kontrolė ir administraciniai ginčai — Administracinių ginčų ir administracinio teisinio reguliavimo santykis — Administracinio teisinio reguliavimo įgyvendinimas; Administracinių ginčų genezė — Kvaziteismai administracinės justicijos sistemoje — Administracinės justicijos samprata — Administracinės justicijos sistemų įvairovė — Bendroji teorinė ir funkcinė kvaziteismų paradigma — Dominuojantys kvaziteismų modeliai: genezė ir esminės ypatybės — Administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės objektyvizacija Lietuvoje — Lietuvos administracinės justicijos ištakos — Administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės institucijos atsikūrusioje Lietuvoje — Apie dominuojančių kvaziteismų modelių analogus Lietuvoje — Kvaziteismų raidos perspektyvos — Kvaziteismų institucinės reformos galimybės — Kvaziteismų raidos tendencijos — Kvaziteismų potencialo panaudojimo galimybės teisėkūros ir teisės pažeidimų prevencijos procese — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Administracija; Teisėtumo kontrolė; Prancūzija; Vokietija; Anglija; JAV; Lietuva; Modeliai; Ombucmenas; Tribunolai; Raidos perspektyvos.
EN
Administration; Legality control; France; Germany; England; USA; Lithuania; Models; Ombucmen; Tribunals; Perspectives of development.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos administracijos veiksmų kontrolės problemos. Tradiciškai administracinėje teisėje šalia įvairių vidinių ir išorinių administracijos kontrolės būdų išskiriama ir analizuojama teismo atliekama kontrolė. Šioje knygoje dėmesys sutelkiamas į specifinį kontrolę atliekantį subjektą - kvaziteismą. Jis nagrinėdamas administracinius ginčus tikrina administracijos veiksmų teisėtumą ir gina žmogaus teises. Monografijoje pateikiama apibendrinta kvaziteismų koncepcija, sisteminiu požiūriu tiriami ir įvertinami skirtingų valstybių kvaziteismų funkcinės-organizacinės struktūros modeliai, atskleidžiama administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės samprata ir sistema, analizuojamos administracinių ginčų atsiradimo priežastys ir jų sprendimo padedant kvaziteisminėms institucijoms galimybės.

ENIn this monograph a new point of view to the possibilities to control the legality of administration activities and to solve administrative disputes is developed. Usually, administrative law analyzes the control of legality of administrative activities that are performed by the courts. In this work, the attention is focused on the special controlling subject - quasi-court. While investigating administrative conflicts quasi-court controls the legality of administration activities and guarantee of human rights protection. [...]. [From the publication]

ISBN:
9955563273
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55637
Updated:
2021-03-10 13:03:23
Metrics:
Views: 22
Export: