Administracinių bylų šalių atstovavimo išlaidų atlyginimo probleminiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinių bylų šalių atstovavimo išlaidų atlyginimo probleminiai aspektai
Alternative Title:
Problematical aspects of compensation of representation costs to the litigants of administrative proceedings
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 100-114
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Atstovavimo išlaidos; Administrative proceeding; The costs of representation.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Atstovavimo išlaidos; Apskaita / Accounting; Teismų praktika / Case-law.
EN
Administrative proceeding.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami administracinių bylų šalių atstovavimo išlaidų atlyginimo Lietuvoje probleminiai aspektai teisės kreiptis į teismą ir teisės būti išklausytam užtikrinimo požiūriu. Pateikiama Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikos pavyzdžių ir analizuojama specializuotos kompetencijos - administracinių teismų praktika. Daugiausia dėmesio skiriama teisės kreiptis teisminės gynybos ir teisės būti išklausytam tyrimui administracinių teisės pažeidimų teisenos bylose, diskutuojant dėl jau suformuotos teismų praktikos apskritai neatlyginti atstovavimo išlaidų administracinio proceso šalims. Aptariami ir administracinių ginčo bylų teisenos probleminiai aspektai, susiję su proceso šalių teise į atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylas pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, dalinį ar visišką atlyginimą. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the problematic aspects relating to compensation of representation costs' to litigants of administrative procedure in Lithuania in terms of ensuring the right to apply to a court and right to be heard. The author of the article gives examples from the case-law of Lithuanian courts of general jurisdiction (civil courts) and concurrently analyses the case-law of the courts of special jurisdiction - administrative courts. The great attention is given to the analysis of one's right of relief in proceedings of administrative violations of law, where the existing case-law is formed so as representation costs to litigants of administrative proceedings are not compensated at all. Furthermore, the article discusses problematic aspects of administrative dispute proceedings related to the right of litigants to the proceedings into partial or full compensation of representation costs incurred due to the case hearing before courts of first and appeal instances. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5278
Updated:
2018-12-20 23:09:43
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: