Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese
In the Book:
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 292-308
Keywords:
LT
Administracinis procesas; Administracinė teisė; Civilinė teisė; Taikos sutartis.
EN
Administrative Law; Administrative Process; Administrative procedure; Civil Law; Peace agreement; The Peace Treaty.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama taikos sutarties instituto administracinio proceso teisėje prigimtis, atskleidžiami šio instituto materialieji ir procesiniai aspektai. Šiuo metu ordinarinė administracinio proceso teisė nereglamentuoja taikos sutarties sudarymo ir tvirtinimo tvarkos administraciniu bylų procese, tačiau administracinių teismų praktikoje pasitaiko pavienių atvejų, kada administracinis teismas tvirtina šalių sudarytas taikos sutartis. Todėl straipsnyje analizuojama taikos sutarties samprata ir šios sutarties pritaikomumo problemos pirmiausia bendrojoje administracinių ginčų teisenoje. [Iš leidinio]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41875
Updated:
2019-02-22 20:44:38
Metrics:
Views: 21
Export: