Teisės į gerą administravimą (atsakingo valdymo principo) sampratos doktrininiai aspektai bei įgyvendinimo pavyzdžiai aplinkos apsaugos teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės į gerą administravimą (atsakingo valdymo principo) sampratos doktrininiai aspektai bei įgyvendinimo pavyzdžiai aplinkos apsaugos teisėje
In the Journal:
Teisė. 2009, t. 72, p. 82-95
Keywords:
LT
Teisė į gerą administravimą; Atsakingo valdymo principas; Lietuvos konstitucinė teisė; Administracinė teisė.
EN
Right to good administration; Principle of responsible government; Lithuanian Constitutional Law; Lithuanian Administrative Law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama viena iš "jauniausių" Lietuvos konstitucinėje ir administracinėje teisėje vartojamų kategorijų - teisė į gerą valdymą (administravimą), keliamas klausimas, aršios teisės turinį sudarantys elementai gali būti suprantami kaip atsakingo valdymo principo atitikmuo. Europos Sąjungos teisinėje erdvėje, konkrečiai Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, įtvirtinta teisė į gerą valdymą (administravimą). Lietuvos konstitucinės ir administracinės teisės doktrinoje, darant įtaką Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, vartojamas atsakingo valdymo principas; straipsnyje pateikiamas teisės į gerą valdymą (administravimą) kilmė, jos sampratos doktrininis pagrindimas, analizuojant svarbiausius Lietuvos administracinės teisės šaltinius, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bei administracinių teismų jurisprudenciją. Teisės į gerą valdymą (admnistravimą) turinį sudarančių administracinių procedūrinių teisių (teisės būti išklausytam, teisės į pagrįstą sprendimą per tinkamą laiką irkt.) turinys analizuojamas pateikiant pastarųjų metų administracinių teismų nagrinėtas bylas aplinkos apsaugos srityje, kuriose teismai vertino teisės į gerą valdymą (administravimą) reikalavimų laikymąsi ir sprendė, ar jų laikomasi. [Iš leidinio]

ENAn article analyses one of the “youngest” categories of the Lithuanian constitutional and administrative law which is a right to have good management (administration) and raises a question whether the elements of a savage law may be treated as an equivalent to the principle of the responsible management. The European Union law, to be precise, Article 41 of the Charter of Fundamental Rights establishes the right to good management (administration). Under the influence of the jurisprudence of the Constitutional Court, in the doctrine of the Lithuanian constitutional and administrative law the principle of the responsible management is used; the article contains information about the origin of the right to good management (administration) and a doctrinal reasoning of its concept that is given by means of analysis of the most important sources of the Lithuanian administrative law and the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuanian and administrative courts. The content of the administrative procedural rights (the right to be heard, the right to a reasoned decision during some suitable period of time and etc.) that compose the right to good management (administration) is analysed by means of environmental cases that were heard by administrative courts during the last few years and where the court was evaluating the compliance to the right to good management (administration).

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22963
Updated:
2018-12-17 12:33:26
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: