Kai kurie bendrieji teoriniai civilinio proceso teisės klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie bendrieji teoriniai civilinio proceso teisės klausimai
Alternative Title:
Some general theoretical issues on law of civil procedure
In the Journal:
Teisė. 2002, t. 43, p. 152-163
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Civilinio proceso teisė.
EN
Civil procedure; Law of civil procedure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kai kurie bendrieji teoriniai civilinio proceso teisės klausimai: civilinio proceso teisės sąvoka ir dalykas, jos, kaip savarankiškos teisės šakos, problematika, civilinio proceso esmė ir uždaviniai, stadijų ir civilinio procesinio teisinio santykio sąvoka, kiti teoriniai klausimai. Šios problemos analizuojamos, remiantis Lietuvos civilinio proceso teisės specialistų (J. Žėruolis, V. Mikelėnas) ir užsienio, ypač Vokietijos, mokslininkų darbais. Straipsnyje nagrinėjamos trys fundamentinės civilinio proceso teisės teorijos: civilinio proceso teisė yra savarankiška teisės šaka; yra teisingumo teisės dalis arba materialinės civilinės teisės dalis. Pateikiama nuomonė, kad civilinio proceso teisė yra savarankiška teisės šaka. Ši nuomonė taip pat grindžiama Švedijos procesine teise, aiškiai įrodančia, kad tarp civilinio ir baudžiamojo procesų yra daugiau skirtumų nei panašumų. Straipsnyje atnaujinama ir civilinio proceso stadijų problema. Atsižvelgiant į civilinio proceso stadijos sąvoką, stadija turėtų sutapti su tam tikra teismine instancija. Pritariant civilinio proceso teisiniam santykiui, aptariamos šio santykio sąvokų fundamentinės teorijos – pagrindinis ir išvestinis civilinis procesinis teisinis santykis. Straipsnio autoriaus nuomone, pagrindinio procesinio santykio teorija yra dirbtinė ir nepagrįsta tam tikroje procedūrinėje situacijoje. Taip pat straipsnyje svarstomos pagrindinio ir išvestinio teisinio santykio sampratos. [versta iš angliškos santraukos]

ENSome general theoretical problems of law of civil procedure are being analysed in the article: concept of law of civil procedure, law of civil procedure as an independent branch of law, problems of the system of law of civil procedure, features and concept of legal relations of civil procedure. Research of these problems is based not only on scientific achievements in civil procedure of Lithuanian scientists (J. Žėruolis, V. Mikelėnas), but also foreign, especially German. Three fundamental concepts of law of civil procedure are being examined in the article: law of civil procedure as an independent branch of law, law of civil procedure as a part of substantive civil law and law of civil procedure as a part of law of equity. The article presents an opinion that the law of civil procedure is an independent branch of law. This opinion is also based on procedural law of Sweden, proving clearly that there are more differences than similarities between the civil procedure and the criminal procedure. Problem of stages of civil procedure is afreshed in the article. It is suggested to realize broadly the concept of stages of civil procedure, identifying the concept of procedural stage according to judicial instance. Arguing over the legal relation of civil procedure, fundamental theories of concepts of this relation are being discussed - concepts of solid and composite procedural relation. According to the author of the article the theory of solid procedural relation is imitative and baseless with particular procedural situation. Concepts of primary and secondary procedural relation are also disscused in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40638
Updated:
2018-12-17 11:06:27
Metrics:
Views: 38    Downloads: 21
Export: