Skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimo problemos
Alternative Title:
Main research problems of complaints in the administrative cases of law violation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 28 (20), p. 184-191
Keywords:
LT
Administraciniai ginčai; Administraciniai nusižengimai; Administracinis procesas; Administracinės teisės pažeidimas; Skundas.
EN
Administrative dispute; Administrative offence; Administrative process; Administrative violation; Complaint.
Summary / Abstract:

LTAdministracinių teismų veiklos būtent dėl šios kategorijos bylų nagrinėjimo iš pradžių kilo daugiausiai diskusijų. Apygardų administraciniai teismai bylas pagal skundus dėl valstybės institucijų (pareigūnų) priimtų nutarimų, kuriais buvo paskirtos administracinės nuobaudos, nagrinėjo apeliacine tvarka. Tik vėliau tuometinis Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrius suformavo vienodą teismų praktiką ir šias bylas pradėta nagrinėti pirmąja instancija. Šios problemos kilo dėl ne visai tikslių atskirų tuo metu galiojusio Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnių formuluočių. Nuo 2001 m. sausio 1 d. galiojanti nauja Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija detaliau reglamentuoja skundų dėl nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo tvarką, tačiau ji nėra visiškai tobula ir praktikoje apygardų administraciniai teismai, nagrinėdami šias bylas, susiduria su problemomis. Šiame straipsnyje paliestos skundų dėl nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo procesinės problemos, pateikiami galimi jų sprendimo variantai pakeičiant kai kuriuos Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnius. Apibendrinęs dalį teismuose išnagrinėtų šios kategorijos bylų autorius pateikia, jo nuomone, priimtinas teisminės praktikos formavimo kryptis. [Iš leidinio]

ENIn the beginning of the administrative court practice, the cases of complaints, concerning administrative fines, given by decisions of government employees caused the majority of discussions. The regional administrative courts used an appeal order for proceeding these types of cases. Only later the department of administrative cases of Lithuanian Court of Appeal unified the court practice and these cases began to be proceeded in the first instance court. These problems arose because of not quite exact law of administrative case proceedings and formulation of separate points, valid at a time. New edition of administrative case proceedings, valid since January 1, 2001 rules the order of proceedings for complaints in the administrative cases of law violation in a more specified way, but it is not ideal and in practice the regional administrative courts still face problems. Proceeding related problems of complaints in the administrative cases of law violation are analysed in this article and possible solutions for changing certain articles of Administrative case proceeding law are suggested. After generalising some cases of this category court proceedings, the author suggests the direction of legal practice development, as he thinks is appropriate. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34785
Updated:
2022-01-17 11:03:36
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: