Probleminiai administracinės teisės reguliavimo dalyko klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminiai administracinės teisės reguliavimo dalyko klausimai
Alternative Title:
Problematic issues of the object of administrative law
In the Journal:
Teisė. 2002, t. 42, p. 7-15
Keywords:
LT
Administracinė teisė; Viešasis valdymas.
EN
Administrative law; Public administration.
Summary / Abstract:

LTViešasis valdymas ir administracinės teisės valdymas yra sudėtinga teisės subjektų dauguma. Subjektai yra ne tik valstybinės vykdančiosios institucijos, bet ir Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos prezidentas, generaliniai ir administraciniai teismai, ginčus nagrinėjančios institucijos, įmonių bei institucijų administracijos. Norėdami nustatyti administracinės teisės valdomus santykius, sudarančius objektą, turime išsiaiškinti tuos bruožus nurodančius santykius. Autorius išskiria tokius bruožus: valstybės vykdomosios institucijos dalyvavimas teisiniame santykyje; teisių prigimties priklausymas teisės subjektų santykiams (viešosios valdžios ir vidaus administracijos teisės); organizacinio ir administracinio tarpusavio pavaldumas; viešų dalyvių funkcijos atliekamos teisės subjekto; administracinės įtakos tiesioginiai veiksmai (administracinės bausmės apmokestinimas). Tačiau iškart pažymima, kad šie bruožai nėra neabejotini, pavyzdžiui, ne visada formalus santykio atitikimas lemia šio santykio administracinę prigimtį. Pavyzdžiui, Vyriausybės, premjero ir ministrų veiksmai yra kontroliuojami Lietuvos Respublikos Seimo ir Prezidento. Tačiau nepaisant to, kad teisės santykių viena pusė yra valstybės vykdomoji institucija ar jos vadovas, šis santykis bus konstitucinis: galimiems konfliktams spręsti yra pasitelkiami konstituciniai, o ne administraciniai veiksmai. Tad administracinės teisės reguliavimo ribos yra gana reliatyvios ir gali būti nagrinėjamos tik remiantis konstitucine, darbo, civiline ir kitomis teisės šakomis. [versta iš angliškos santraukos]

ENPublic governance and administrative activity are the complicated whole of legal relations. The participants of these relations are not only state institutions of executive power but also the Seimas of the Republic of Lithuania, the President of the Republic, general and administrative courts, institutions investigating administrative conflicts, administrations of enterprises and institutions. Thus, in order to determine the relations composing the object regulated by administrative law one has to find out the features describing those relations. According to the author's opinion, those features arc as follows: participation of the institution of executive power in legal relation; nature of the rigths belonging to subjects of legal relation (rigths of public governance and internal administration); organisational and administrative inter-subordination of the parties of the above relation; public character of the functions carried out by a subject of law; actions of a direct administrative influence (c. g., imposition of administrative penalties). At the same time here is noted that the above pointed out features are not absolute, i. e. the formal existence of a feature does not always mean administrative nature of a legal relation. For example, the Seimas of the Republic of Lithuania and the President of the Republic control the activities of the Government, the Prime Minister, ministries and ministers. However, despite that one of the parties of a legal relation is an institution of state executive power or its head, this relation will be a constitutional one: the possible conflicts between the parties are solved by applying constitutional procedures but not administrative ones. Thus, the boundaries of the object of administrative law regulation are often rather relative, and the relations composing this object are linked with constitutional, financial relations, those of labour, etc. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40602
Updated:
2018-12-17 11:06:20
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: