Kai kurie administracinio proceso sampratos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie administracinio proceso sampratos aspektai
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 31 (23), p. 95-104
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTBet koks procesas yra sąmoningų arba nesąmoningų nuoseklių veiksmų ar įvykių, kuriais siekiama tam tikro rezultato arba kurie neišvengiamai jį sukelia, visuma; tai kokios nors veiklos vykdymo arba tam tikrų reiškinių vyksmo tvarka. Teisinis procesas yra tam tikra kompetentingo subjekto veiklos teisinė forma, kuria yra išnagrinėjama ir išsprendžiama konkreti teisinė byla. Įgyvendinant vykdomąją valdžią valstybės institucijoms, įstaigoms, valstybės tarnautojams tenka atlikti daugybę veiksmų ir priimti įvairiausių sprendimų, turinčių daugiau ar mažiau reglamentuotą teisinę formą ir visada sukeliančių tam tikrus teisinius padarinius. Administracinis procesas – tai kompetentingų valstybės institucijų, įstaigų, pareigūnų ar valstybės tarnautojų, turinčių valdžios įgaliojimus, veikla, atliekama teisės normų reglamentuota teisine forma, skirta spręsti viešojo administravimo srityje kylantiems klausimams, kurios metu taikomos teisės normos, o priimti sprendimai sukelia asmenims konkrečius teisinius padarinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Administracinė teisė; Teisminis administracinis procesas; Viešasis administravimas; Administrative court procedure; Administrative law; Administrative procedure, public administration; Administrative process.

ENJedes Verfahren ist die Gesamtheit der bewußten oder unbewußten folgerichtigen Handlungen bzw. Ereignisse, die zum bestimmten Ergebnis führen oder unvermeidlich das verursachen. Rechtliches Verfahren ist eine bestimmte rechtliche Gestaltung der Tätigkeit eines zuständigen Subjekts, mit Hilfe derer eine konkrete rechtliche Frage behandelt und gelöst wird. Bei der Verwirklichung der Exekutivgewalt müssen die staatlichen Behörden, Angestellten und Beamten viele Handlungen ausführen und verschiedene Beschlüsse annehmen, die durch mehr oder weniger geregelte Rechtsform dargestellt werden und immer bestimmte Rechtsfolgen verursachen. Das Verwaltungsverfahren ist eine durch die rechtlich geregelte Form ausgeführte Tätigkeit der zuständigen staatlichen Behörden, Angestellten und Beamten, die der Lösung der Fragen der öffentlichen Verwaltung gewidmet ist, während derer die Rechtsnormen angewendet werden und die angenommenen Beschlüsse für die natürlichen und juristischen Personen bestimmte Rechtsfolgen verursachen. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35045
Updated:
2018-12-17 11:03:54
Metrics:
Views: 26    Downloads: 10
Export: