Garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, diferenciacija taikant administracinę atsakomybę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, diferenciacija taikant administracinę atsakomybę
Alternative Title:
Differentiation of guarantees that are derived from the principle of due process in the application of administrative sanctions
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 120, p. 49-65
Keywords:
LT
Administracinė atsakomybė; Teisingas procesas; Garantijos; Teisės principai; Įstatymai.
EN
Administrative sanctions; Due process; Guarantees; Laws; Principles of law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra analizuojama garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, diferenciacija administracinėje atsakomybėje, jos priežastys, pagrįstumas ir keliama problematika. Šiuo tikslu analizuojamas nurodomų garantijų reglamentavimas ANK ir specialiuosiuose įstatymuose. Straipsnyje nurodoma, kad tokią situaciją nulemia teisinio reguliavimo įvairialypiškumas. Teisės aktų gausa ir reguliuojamų santykių įvairovė nulėmė tai, kad administracinės atsakomybės taikymas buvo sureguliuotas nenuosekliai su daugybe skirtumų, todėl atsakomybėn traukiamo asmens garantijos priklauso nuo to, kokio teisės akto pagrindu yra taikytina administracinė atsakomybė. Analizuojant atskiras garantijas, kylančias iš teisingo proceso principo, nustatyta, kad taikant atsakomybę pagal specialiuosius įstatymus esminės iš EŽTK 6 straipsnio ir Konstitucijos 31 straipsnio kylančios garantijos, pavyzdžiui, įrodinėjimo naštos paskirstymas, teisė neduoti parodymų ir neteikti įrodymų prieš save, nekaltumo prezumpcija ir kt., specialiuosiuose įstatymuose apskritai nereglamentuotos. Ši yda yra neištaisyta ir Viešojo administravimo įstatymu. Atitinkamai tai apsunkina asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, padėtį. [Iš leidinio]

ENThe guarantees that are derived from the principle of due process in regulation of administrative sanctions, their origins, validity, and problems caused thereof are discussed in this article. For this purpose, the regulation of fundamental guarantees in application of administrative sanctions under the AVC and specialised laws is analysed. It is established that the miscellaneous nature of the laws regulating administrative sanctions created the discussed situation. The number and variant nature of the issues regulated resulted in considerable differences of applying administrative sanctions, depending on which law forms the grounds for liability. An analysis of different guarantees derived from the principle of due process revealed that the fundamental rules derived from Art. 6 of the Convention on Human Rights and Art. 31 of the Constitution, such as burden of proof, right against self-incrimination, presumption of innocence etc., are not established in the specialised laws. This defect has not been eliminated in the Law on Public Administration either, thus inconveniencing the situation of a person charged with administrative violation. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.120.4
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93833
Updated:
2022-03-19 21:06:57
Metrics:
Views: 2
Export: