Шляхта и торговля : несколько эпизодов из книг Ковенского земского суда XVI века

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Шляхта и торговля: несколько эпизодов из книг Ковенского земского суда XVI века
Alternative Title:
  • Bajorai ir prekyba: Keletas epizodų iš XVI a. Kauno žemės teismų knygų
  • Nobility and trade: a few extracts from the Kaunas land court books of the 16th century
Keywords:
LT
Bajorai; Prekyba; Teismų knygos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Nobility; trade; Court books.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Kauno pavieto žemės teismo knygomis, bandoma parodyti, kad LDK kilmingieji, sudarę valdančiąją bajorų „tautą“, ne tik gynė valstybės sienas nuo išorės priešų, bet ir nevengdavo kitos veiklos, pavyzdžiui, prekiavo. Nors buvo laikoma, kad toks užsiėmimas bajorui nedaro garbės, galimybe papildyti pinigines, parduodant savo dvarų ir girių produkciją, naudojosi ne tik stambieji, bet ir vidutiniai bajorai. Iškrovus j Karaliaučių ir Dancigą (Gdanskas) suvežtus produktus, atgal būdavo vežamos visos bajorams reikalingos prekės - nuo druskos ir žuvies iki prabangos daiktų. Penkiose XVI a. devintojo ir dešimtojo dešimtmečio pradžios Kauno žemės teismo knygose yra užfiksuota negausi, tačiau labai iškalbinga informacija, kaip vyko prekyba Nemunu ir kokį vaidmenį joje atliko bajorai. Jie, kaip ir miestiečiai, gyvai prekiavo su Prūsija, mokėjo muitus valstybei, ginčijosi dėl permokų ar nepriemokų, skundėsi muitinių pareigūnų darbu ir panemunių bajorų ar jų pavaldinių netinkamu elgesiu su upeiviais. Teismo pareigūnų pranešimuose, nukentėjusiųjų skunduose ir nagrinėjant teismo bylas atsispindėjo gyvas ir labai spalvingas prekiaujančio bajoro paveikslas, parodantis XVI a. pabaigos lietuvių bajorų kasdienybę. Remiantis šia medžiaga per anksti daryti platesnius apibendrinimus, tačiau ji leidžia teigti, kad bajorija prekybos nevengė. [Iš leidinio]

ENThis article shows, based upon the Land Court books from the Kaunas District, that the nobility of the Grand Duchy of Lithuania, which constituted the nation of the ruling noble estate, not only defended the borders of the country from external enemies, but did not mind undertaking other activities such as trade as well. Trade was not very respectable for the nobility, but both major nobility and minor nobility still took advantage of the opportunity to increase their wealth by sellingproducts from their manors and forests. When the trading products were unloaded in Karaliaučius (Königsberg) or Danzig (Gdańsk), all the other goods that the nobility required such as salt, fish, and luxury products were loaded and carried into the Grand Duchy of Lithuania. The five Land Court books from the 1580s and early 1590s Kaunas District contain little but very illustrative information about the trade via the Nemunas and the roles of nobility participating in trade. Like the citizens, they traded with Prussia, paying customs to the state, arguing about overpayment and underpayment, and complaining about services provided by the customs office and the behavior of those nobility who lived along the Nemunas and their subordinates towards those who worked on the river. From the court official reports, complaints by the plaintiffs, and the court file proceedings, a vivid portrait can be created of the trading nobleman, which at the same time reflects on the everyday life of the Lithuanian nobility at the end of the 16th century. The material is not sufficient to draw more general conclusions, but it shows that the nobility did not avoid participating in trade. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63834
Updated:
2022-01-07 15:11:46
Metrics:
Views: 14
Export: