Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis)
Alternative Title:
Nobles in the Upytė district court according to land court books (final decade of the 16th century)
In the Journal:
Lituanistica. 2013, Nr. 1, p. 1-8
Keywords:
LT
LDK pavietų žemės teismų knygos; Trečiasis Lietuvos Statutas, 1588; LDK bajorija; Upytės pavietas.
EN
GDL district land court books; Third Lithuanian Statute; GDL nobility; Upytė District.
Summary / Abstract:

LTUpytės pavieto žemės teismo darbas XVI a. pabaigoje tyrinėtas nedaug, to pavieto bajorija buvo sudėtinė LDK valdančiosios „tautos“ dalis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – atskleisti Upytės pavieto bajorijos žemės teismų kasdienybę XVI a. paskutiniajame dešimtmetyje, nustatyti, kas buvo aktualiausia bajorams žemės teismuose, kokios problemos juose keltos ir spręstos. Straipsnyje pagal vienuolika išlikusių rankraštinių paskutiniojo XVI a. dešimtmečio Upytės žemės teismo knygų atskleidžiami svarbiausi bajorijos interesai šiose įstaigose, bandoma sugrupuoti jose esančių įrašų rūšis. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the extant land court books of Upytė District (powiat) dating back to the final decade of the 16th century (11 units); it analyses their thematic content and makes assumptions for their further analysis. The given facts make it clear that the land court books of Upytė District were dominated by notarial records, whereas judicial (legal) records did not even exceed one third of the records in the books. It can be presumed that in the period under analysis the nobles residing in the district were more concerned with the matters of preservation of their documentation rather than litigation. Nevertheless, even though the district’s land court books are dominated by notarial records in quantitative terms, it does not mean that the land court in Upytė did not carry out its principal – judicial – function. To put it simply, the notarial and judicial records differ by their type; thus, it can be stated that the records of the two types existed in parallel in the books. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47192
Updated:
2018-12-17 13:33:58
Metrics:
Views: 39    Downloads: 19
Export: