Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a. : esminiai raidos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: esminiai raidos bruožai
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004.
Pages:
247 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Šaltiniai ir istoriografija — Katalikų Bažnyčios padėtis Žemaitijoje prasidedant Reformacijai: Bažnyčių tinklas; Organizacija — XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje Žemaitijoje vykę esminiai pokyčiai, turėję įtakos ir Katalikų Bažnyčios bei Reformacijos raidai: Bajorija; Švietimas, mokslas ir kontaktai su Vakarais — Evangelikų bendruomenių tinklas ir organizacija — Esminės konfesinės raidos tendencijos Žemaitijoje: Christianizacijos plėtra Žemaitijos vakarinėje dalyje XV-XVI a; Evangelikai liuteronai ar evangelikai reformatai?; Dėl Reformacijos proceso periodizavimo; Dėl Reformacijos proceso specifikos Žemaitijoje — Vietoje išvadų — Summary — Priedai — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariami Reformacijos raidos Žemaitijoje XVI a. bruožai, stengiantis išsiaiškinti svarbiausias Reformacijos raidos tendencijas šiame regione, dėmesį kreipiant ne tik į evangelikų, bet ir į katalikų problemas. Aptariama katalikų Bažnyčios padėtis Žemaitijoje prasidėjus Reformacijai. Atskleidžiami XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje Žemaitijoje vykę esminiai pokyčiai, turėję įtakos ir katalikų Bažnyčios bei Reformacijos raidai. Nagrinėjama tuometinė švietimo situacija, mokslas, kontaktai su Vakarų valstybėmis. Aptariamas Evangelikų bendruomenių tinklas ir organizacija, konfesinės raidos tendencijos Žemaitijoje, nagrinėjamos Reformacijos proceso periodizacijos problemos ir Reformacijos proceso specifika Žemaitijoje. Konstatuojama, kad Reformacijos raidą Žemaitijoje XVI a. galima suskirstyti į tris etapus. Pirmasis, apimantis laikotarpį nuo 1535 m. iki XVI a. vidurio, laikytinas esminių Reformacijos nuostatų adaptacijos laikotarpiu, kai Reformacija vystėsi liuteroniškąja kryptimi. Antrasis etapas truko iki XVI a. 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir buvo pats ryškiausias Reformacijos plėtros etapas, nes susiformavo protestantų bendruomenių tinklas, buvo sukurta organizacinė struktūra. Pažymima, kad šiuo laikotarpiu Reformacija Žemaitijoje daugiausia linko į kalvinizmą. Trečiojo etapo pradžią, anot autoriaus, ženklina pagrindinių Reformacijos antrojo etapo rėmėjų mirtis, naujų jėgų pasirodymas, bandymas sukurti išlikimo modelį. Pabrėžiama, kad tiek antruoju, tiek trečiuoju Reformacijos raidos Žemaitijoje etapais šio proceso pagrindinis rėmėjas buvo Žemaitijos bajorijos elitas.Reikšminiai žodžiai: Katalikų bažnyčia; Protestantizmas; Reformacija; Žemaitija (Samogitia); Catholic Church; Lithuania; Protestantism; Reformation; Roman Catholic Church; Žemaitija; Žemaitija (Samogitia).

ENThe book discusses the development of reforms in Samogitia in the 16th century and the main Reformation tendencies in this region focusing on problems of both Evangelics and Catholics. It discusses the situation of the Catholic Church in Samogitia following the Reformation. The book reveals the key changes that happened in the region from the end of the 15th century to the beginning of the 17th century that affected the Catholic Church and the Reformation process. It discusses the situation in education and science, relationships with the West, as well as the network of Evangelical communities and their structure, development of confessional trends in Samogitia, and the different periods of the Reformation process and its specifics in the region. The Reformation process development in the 16th century Samogitia can be divided into three periods. The first period lasted from 1535 to the middle of the 16th century and represents the essential time for the adaptation of the Reformation provisions, which were influenced by the Lutheran Church. The second period lasted until the 1690s and was very eventful as new protestant community networks were formed and shaped by an organisational structure. It is noted that during this period of Reformation Samogitia was mostly influenced by Calvinism. The beginning of the third period was marked by the deaths of the main Reformation supporters of the second period and the arrival of new leaders who tried to create a survival model. It is emphasized that during both the second and third periods of the Reformation development process in Samogitia it was mainly sponsored by the elite of Samogitia's nobility.

ISBN:
9955585854
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11893
Updated:
2020-09-29 12:27:18
Metrics:
Views: 53    Downloads: 1
Export: