Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5, Alytaus dekanatas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5, Alytaus dekanatas
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania. Vol. 1. Book 5
Editors:
  • Vasiliūnienė, Dalia, sudarymas [com]
  • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Savastis, 2003.
Pages:
544 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklė.
Summary / Abstract:

LTTęstinio leidimo „Lietuvos sakralinė dailė“ pirmojo tomo penktoji knyga skirta Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato bažnyčių dailei. Joje pristatomi šio dekanato bažnyčiose saugomi kūriniai, šventorių ir kapinių paminklai, turintys meninę ar su bažnytinės dailės, kultūros tyrinėjimais susijusią istorinę vertę. Knygoje yra 218 iliustracijomis papildytų nedidelių straipsnių, juose aprašoma apie 350 kūrinių. Dauguma jų yra „naujai atrasti“ ir dailės istorijos požiūriu vertinami pirmą kartą. Bažnyčiose išlikę paveikslai, indai ar kiti dirbiniai dažnai įdomūs ne tik dailėtyros aspektu. Jie atskleidžia ir laikmečio, parapijos, atskirti dvasininkų ar fundatorių, įvairių socialinių sluoksnių tikinčiųjų religingumo ir dvasinės kultūros ypatumus. Vienas įdomiausių Lietuvoje XVIII a. klasicistinės medinės architektūros ansamblių su profesionaliosios tapybos, liturginių reikmenų bei indų rinkiniais išliko nuošalioje Rumbonių bažnyčioje. Jis liudija dideles vietos dvarininkų, užsakovų kultūrines ambicijas. Kitose Alytaus dekanato parapijose taip pat yra daug įvairių laikotarpių aukšto meninio lygio kūrinių: XVII-XVIII a. datuotas Ūdrijos bažnyčios didysis altorius, XVIII a. K. G. Sparo nulietas varpas Krokialaukyje, ar V. Rato-Rataiskio bei V. Kašubos sukurtas, 1938 m. pastatytas Rėklaičių antkapinis paminklas Alytaus kapinėse. Knygoje minimos Lietuvos dailės istorijai reikšmingų dailininkų - J. G. Berkliofo, M. Palonio, P. Smuglevičiaus - ir mažiau garsių menininkų, amato meistrų pavardės. Daugelis jų sukurtų Alytaus dekanato bažnyčiose išsaugotų kūrinių iki šiol nebuvo žinomi arba dailės vertybių registruose slėpėsi tarp anoniminiams autoriams priskiriamų darbų.

ENThe 5th book of the 1st volume of an extended publication “Lithuanian sacramental art” is dedicated to the art of Alytus church deanery of Vilkaviškis diocese. The book presents the works preserved in the deanery of this church, monuments of churchyards and graveyards, which have artistic historic value related to the church art, cultural research. The book contains 218 small articles with descriptions of 350 works and supplemented by illustrations. Most of them are “newly discovered” and are valued for the first time from the viewpoint of art history. Paintings, crockery or other articles extant in churches are often interesting not only by an aspect of art criticism. They reveal peculiarities of time, parish, separated by churchmen or sponsors, religiosity of believers of various social layers and spiritual culture. One of the most interesting in Lithuania classicist wooden architectural ensembles of the 18th century survived in solitary Rumboniai church. It testifies big cultural ambitions of local lords’ customers. Also other churches of Alytus deanery parishes have works of high artistic level of various times: the great altar of Ūdrija church is dated the 17th-18th centuries, the bell founded by K.G.Sparas in Kriokialaukis in the 18th century, or Reklaičiai gravestone monument by V.Ratas-Rataiskis and V.Kašuba set up in Alytus cemetry in 1938. The names of famous Lithuanian art history artists J.G.Berchhoff, M.Palloni, P.Smuglevičius are mentioned in the book, also names of not so famous artists and craft masters. Most of their works were created and preserved in Alytus deanery churches were unknown up to now or were hiding in registers of art valuables among works of anonymous authors.

ISBN:
9986420547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26924
Updated:
2021-03-17 10:27:24
Metrics:
Views: 61
Export: