Kauno benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčios altorių ikonografijos ir meninės raiškos kaita XVII–XVIII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčios altorių ikonografijos ir meninės raiškos kaita XVII–XVIII a
Alternative Title:
Change of iconography and artistic expression of the altars of Kaunas St. Nicholas (Benedictine) church in the 17th–18th centuries
In the Journal:
Soter. 2014, 50 (78), p. 115-140
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia; Benediktinės; Interjeras; Altoriai, XVII–XVIII a.; Vizitacijos; Tapyba; Ikonografija; Drožyba; Dvasingumas; Kaunas St. Nicholas church; Benedictines; Interior; Altars; 17th-18th centuries; Visitations; Painting; Iconography; Carving; Spirituality.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Benediktinai / Benedictines; Drožyba; Dvasingumas; Ikonografija / Iconography; Interjeras; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tapyba / Painting.
EN
17th-18th centuries; Carving; Interior; Kaunas St. Nicholas church; Spirituality; Visitations.
Summary / Abstract:

LTGotikinės Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios interjere šiandien atsispindi 1938–1940 m. rekonstrukcijos sprendimai. Straipsnyje keliamas klausimas, kokia buvo autentiška šios bažnyčios erdvė, kokie altoriai bei kūriniai ją puošė ir ką jie liudijo apie pačias benediktines, jų dvasingumą. Pirmosios žinios apie šventovės interjerą siekia 1700 m., tad apie jos įrangą bei dailę galima kalbėti pradedant XVIII a. ir darant kai kurias prielaidas apie XVII a. Remiantis šaltiniais bei išlikusiais kūriniais, straipsnyje analizuojami Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios XVII–XVIII a. altoriai, siekiant atskleisti jų vietą bei kaitą interjere, meninę raišką, nustatyti ikonografinės programos ryšį su benediktinių dvasingumu. Išsamesni tyrimai šia tema iki šiol nebuvo publikuoti. Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno istorija“ (sut. nr. MIP-104/2012). [Iš leidinio]

ENThe solutions of 1938–1940 reconstruction predominate presently the interior of Gothic Kaunas St. Nicholas (Benedictine) church. The article raises the following issues: what the authentic space of this church was, what altars and pieces of art were decorating it and what they told about the very Benedictines and their spirituality. The first information about the interior of the church dates back to 1700, so one can only speak about its equipment and fine arts from the beginning of the 18th century and make certain prerequisites about the 17th century. Based on sources and remaining pieces of art the article analyses the altars of Kaunas St. Nicholas (Benedictine) church of the 17th–18th centuries aiming to reveal the place and change of the equipment in the interior, its artistic expression, to establish the relation of the iconographic program with the spirituality of the Benedictines. An exhaustive investigation on this theme has not been published till present. The article has been prepared according to a project “The History of Kaunas St. Nicholas Church and Benedictine Convent” financed by the Science Council of Lithuania (Agr. No. MIP-104/2012). [From the publication]

DOI:
10.7220/1392-7450.50(78).8
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62155
Updated:
2019-02-20 16:23:48
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: