Vilniaus katedros lobynas : istorinė apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vilniaus katedros lobynas: istorinė apžvalga
Alternative Title:
Vilnius Cathedral Treasury: an historical commentary
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Auksakalystė; Donatorius; Katedra; Lobynas; Sakralinę dailė; Vilniaus katedra; Vilnius; Cathedral; Cathedral of Vilnius; Donator; Jeweler's art; Sacred art; Treasury; Vilnius.
Keywords:
LT
Auksakalystė; Donatorius; Katedra; Lobynas; Religinis menas / Religious art; Vilniaus katedra.
EN
Cathedral of Vilnius; Cathedral; Donator; Jeweler's art; Treasury.
Summary / Abstract:

LTŠis istorinis veikalas restauruoja Vilniaus Katedros lobyno formavimosi ir jo tyrinėjimo istoriją, donatorius, kūrinių autorius, Lobyno vertybių netektis istorijos tėkmėje. Parodoma, kaip šie dalykai kito priklausomai nuo konkrečių epochų socialinių kultūrinių bei politinių peripetijų. Aptardamas Lobyno pradžią ir jo klestėjimą, autorius daugiausia susitelkia ties fundatoriais, parodo jų indėlį ir turiniškai jį analizuoja. Išsamiai aptariamos Goštautų, kitų didikų, Vazų dinastijos dovanos. Autorius aprašo Lobyno praradimus iki XVII amžiaus vidurio, netektis 1655–1667 metais, Katedros atstatymą ir ginčus dėl lobyno likimo karo metais, XVII a. antroje pusėje Sapiegų ir Radvilų dovanotų gobelenų istoriją, Vyskupo Mikalojaus Stepono Paco dovanotą lobyną, XVIII a. pirmos pusės Bažnyčios hierarchų ir Lietuvos didikų dovanas, XVIII amžiaus antros pusės-ХIХ amžiaus pradžios dovanas ir to meto lobyno netektis. Atskira studijos dalis skirta sukilimų ir Rusijos represijų poveikiui Katedros lobynui, aptariami XIX amžiaus pirmos pusės – XX a. pradžios lobyno donatoriai, Lietuvos valdovų insignijos Vilniaus katedros lobyne, Lobyno saugojimas slėptuvėje 1939–1985 metais ir Lobyno likimas Katedrą grąžinus tikintiesiems. Studijoje daroma išvada, kad Katedros Lobyno likimas atspindi svarbiausius daugiau nei šešių šimtmečių tautos istorinės būties momentus, o jo vertybės yra akivaizdus ir šiandien aktualus lotyniškosios Europos civilizacijos ženklas, iš kurio neabejotinai atpažįstama Europa Lietuvoje ir Lietuva Europoje.

ENThe historic work restores information about the formation and research history, donators, the authors of works and the history of Treasury loss of the treasury of Vilnius cathedral. It is revealed that the changes depended on social, cultural and political factors of different epochs. The author, when discussing the beginning and prosperity of the Treasury, focuses the attention at founders, their input and its analysis. The presents of Goštautai family, other noblemen and the House of Vasa are described. The author describes the Treasury losses until the middle of the 17th c. and in the period of 1655–1667, the renovation of the Cathedral and the arguments about the future of the treasury during the war, the history of tapestry that was a gift of Sapieha and Radzivill families in the second part of the 17th c., the pontiff Nicholas treasury gifted by Stefan Pac, the presents of the Church hierarchs and Lithuanian noblemen at the first part of the 18th c., the present and losses at the second part of the 18th c and the beginning of the 19th c. A separate part of the study is dedicated to the influence of rebellions and Russian repression to the treasury of the Cathedral, the donators of the first half of the 19th c. and the beginning of the 20th c., the insignias of Lithuanian kings in the treasury of Vilnius cathedral, the protection means of the Treasury in 1939–1985 and the destiny of the Treasury after it was returned to believers. The conclusion is that the destiny of the Cathedral's Treasury reflects the most important historical moments during the six decades and its valuables are an obvious and still topical sign of the Latin European civilization which makes Lithuania recognizable in Europe and vs.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32078
Updated:
2019-01-23 15:33:30
Metrics:
Views: 40
Export: