Kantaučiai. Bažnyčios altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kantaučiai. Bažnyčios altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai
Alternative Title:
Kantaučiai Church altarpieces and individual works of art
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTIšlikę gausūs Kantaučių bažnyčios archyviniai šaltiniai liudija XVIII a. buvus daug altorinės tapybos. Kiekviename šešių altorių retabule buvo įtaisyta po du paveikslus, nemažai šventųjų atvaizdų kabėję ir ant sienų, tačiau mūsų dienas pasiekė tik maža jų dalis. Prie seniausių ir menine prasme vertingiausių tapybos pavyzdžių priskirtinas Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas su aptaisais, kurio kompozicija atspindi viduramžių tradicijai būdingą skirtingą figūrų mastelių derinimo principą, o vietinei pasimokiusių meistrų kūrybai – būdingą kolorito sprendimą. Iš pavienių kūrinių paminėtinas liaudiškos stilistikos, darnios kompozicijos, nepaprastai puikaus kolorito Nukryžiavimo paveikslas iš Kryžiaus kelio stočių ciklo, sukurtas XIX a. pirmajame ketvirtyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Kantaučiai; Church; Saints.

ENNumerous archival sources of Kantaučiai Church available indicate the existence of abundant 18th-c. altarpieces. Each retable of the six altars had two pictures, and many images of saints used to hang on the walls. However, only a small part of them has survived to date. Among the oldest and artistically most valuable examples of painting is the picture of the Blessed Virgin Mary of the Rosary with a frame. Its composition is a reflection of the principle of matching different figure scales common to the medieval tradition, and of colour solutions typical of local artistic work of trained masters. Among individual works of art, a picture of the Crucifixion from the cycle of the Stations of the Cross, painted in folk style in the first quarter of the 19th c. and marked by a harmonious composition and superb colours, deserves special mention.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1019
Updated:
2020-09-13 15:12:40
Metrics:
Views: 58
Export: