Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas: kūrinio ikonografijos kilmė ir jo reikšmės kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas: kūrinio ikonografijos kilmė ir jo reikšmės kontekstas
Alternative Title:
Pažaislis painting of Virgin Mary with Baby Jesus: the origins of iconography and the context of the painting's meaning
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2013, t. 69, p. 173-199. Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida
Keywords:
LT
Gerbiamas atvaizdas; Ikonografija; Madona gėlių vainike; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Pažaislis.
EN
Worshipped image; Iconography; Madonna in a garland of flowers; 17th c. Lithuanian Grand Duchy; Pažaislis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo ikonografija, aptariamos šio atvaizdo ikonografinio tipo susiformavimo aplinkybės, jį užsakiusio Milano kardinolo Federico Borromeo ir gėlių vainiko tipo pirmavaizdį sukūrusių flamandų dailininkų dueto Jano Brueghelio vyresniojo ir Hendricko van Balėno reikšmė. Tyrimu siekiama atskleisti šio ikonografinio tipo svarbą to meto dailės kontekste, jo paplitimo aplinkybes, išskirtinumą ir populiarumo priežastis. Tyrime taip pat trumpai pristatoma gerbtino Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo istorija ir jo sekiniai LDK. [Iš leidinio]

ENArticle reveals the iconography of the miraculous Pažaislis painting of the Virgin Mary with Baby Jesus and discusses the circumstances of the formation of its iconographic type. The article analyses the primary image of this iconographic type - the Madonna in a garland of flowers painting ordered by the Milanese cardinal Federico Borromeo (1564-1631), and created by the Flemish artist duo of Jan Brueghel the Elder (1568-1625) and Hendrick van Balen (1575-1632). Other examples of this iconographic type are examined in brief as well. The research aims to define the importance of this iconographic type in the context of 17th c. art, describing the phenomena of cultural life leading to its formation: the flourishing of the still life genre, the start of collecting artworks, closely associated with the tradition of kunstkamera, and the baroque flower parks that sparked the collecting and scientific categorising of plants. When discussing the iconographic type of Madonna in a garland of flowers, the question of the Virgin Mary worship is raised, and of the reasons of this type's distinctiveness and popularity. The research also describes the history of the miraculous Pažaislis painting of the Virgin Mary with Baby Jesus and its follow up paintings in the Lithuanian Grand Duchy. [From the publication]

ISBN:
9786094471094
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52092
Updated:
2018-12-17 13:40:29
Metrics:
Views: 92    Downloads: 7
Export: