Jaunimo socialinis aktyvumas priimant sprendimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Jaunimo socialinis aktyvumas priimant sprendimus
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 12 (23), p. 72-82, 150-160 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Jaunimo dalyvavimas; Socialinis aktyvumas; Sprendimų priėmimas.
EN
Decision-making; Participation of youth; Social activeness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus sociologų teorines bei empirinių tyrimų įžvalgas, aptariama visuomeninio aktyvumo problema, konstatuojamos pilietinio pasyvumo tendencijos, akcentuojama, kad tikslinga kurti bei įgyvendinti piliečių ir vietos valdžios institucijų sąveikos modelius, optimaliai pritaikytus moderniai visuomenei. Antroje straipsnio dalyje autorės pristato ir analizuoja atliktą empirinį tyrimą apie jaunimo aktyvumą priimant sprendimus. Tyrimo tikslas – išanalizuoti 16–24 metų asmenų socialinį aktyvumą priimant sprendimus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir politinių dokumentų analizė; anketinė apklausa. Atskleista, kad Lietuvoje ir Europoje pastebimos tam tikros jaunimo socialinio pasyvumo tendencijos. Todėl politikai imasi įvairių jaunimo aktyvumo skatinimo priemonių. Tyrimo metu nustatyta, kad 16–24 metų jaunimo aktyvumas pastarųjų metų rinkimuose (savivaldybių, Seimo, Prezidento) kinta palyginti nedaug ir svyruoja apie 50 proc. Pastaruosiuose 2008 m. Seimo rinkimuose dalyvavo apie tris ketvirtadalius jaunimo. Išanalizavus jaunimo vertinimus dėl aktyviam pilietiškumui palankių sąlygų mūsų valstybėje, galima teigti, kad jaunimas iš esmės šias sąlygas vertina teigiamai. Akcentuojama, kad piliečiai turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, nesutampančią su valdžios veiksmais, jaunimas skatinamas dalyvauti bendruomenei naudingoje veikloje, jaunimui sudarytos palankios galimybės dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje.

ENEmploying sociologists' insights into theoretical and empirical researches, the article discusses the problem of social activeness and tendencies of civic passiveness are stated. It also emphasizes the necessity to create and implement models of interaction between citizens and local government institutions that are optimally adapted to modern society. The second part of the study presents and analyses the empiric research on active involvement of young people in decision-making process. Moreover, the authors reveal that almost three fourths of young people would like to pay more attention to civic initiatives and, thus, have effect on decision-making. [text from author]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27346
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: