Advancing organizational trust in a post-socialist context : role of ethics management tools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Advancing organizational trust in a post-socialist context: role of ethics management tools
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 381-388
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniai paskelbti tyrimai nušviečia pasitikėjimo svarbą individo gerovei, organizacijos veiklai ir šalies socialiniam-ekonominiam vystymuisi. Straipsnyje nagrinėjama pasitikėjimo organizacijoje priklausomybė nuo etikos vadybos įrankių, tokių kaip etikos kodeksas, etikos mokymas, etikos pareigūnas, etikos auditas ir pan. Remdamiesi anksčiau atliktais tyrimais, autoriai konstatuoja, kad pasitikėjimo organizacijoje skatinimas yra procesas, kuris apima organizacijos praktiką besiremiančią etikos principais. Kadangi etikos vadybos principai yra skirti valdyti organizacijos vertybėms, principams, elgesio normoms organizacijoje, įrankiai gali sustiprinti organizacijos etikos praktikos naudojimą. Kai etikos vadybos įrankiai ir organizacijos etikos praktikos naudojamos kartu, galima skatinti pasitikėjimą organizacijoje. Trijų kintamųjų sąveika yra sumuojama koncepciniame modelyje. Iškeliama modelio hipotezė ir ji empiriškai tikrinama atliekant tyrimą Lietuvos organizacijose. Tyrimo rezultatai patvirtina kintamųjų tarpusavio priklausomybę. Įrodoma, kad etikos vadybos įrankių svarba yra ypač didelė, kai organizacijos vertybės ir principai integruojami į organizacijos praktiką. Tyrimų rezultatai leidžia daryti svarbias prielaidas pasitikėjimo skatinimui organizacijose, veikiančiose posocialistinėse šalyse, kur pasitikėjimas visuomenėje ir organizacijose yra žemas dėl susiklosčiusių tam tikrų istorinių priežasčių. Be to, autoriai praplečia žinias apie etikos vadybos įrankių vaidmenį skatinant pasitikėjimą organizacijoje, kas nebuvo pakankamai studijuota posocialistiniame kontekste.Reikšminiai žodžiai: Organizacinis pasitikėjimas; Valdymo instrumentarijus; Etinės organizacinės praktikos. posocialistinis kontekstas; Letuva; Organizational trust; Ethics management tools; Ethical organizational practices; Postsocialist context.

ENIn this paper we highlight the dependence of organizational trust on ethics management tools such as ethics code, ethics training, ethics officer, ethics audit etc. Relying on prior research we state that advancement of organizational trust is a process which involves organizational practices based on ethical principles. Since ethics management tools are directed at managing organizational values, principles, behaviour norms in an organization, the tools can reinforce use of ethical organizational practices. When ethics management tools and ethical organizational practices are used in tandem, organizational trust can be advanced. The interrelations among the three variables are summarized in the conceptual model. The model is hypothesized and empirically tested with a survey in Lithuanian organizations. The research findings confirm the interdependence of the variables. The importance of ethics management tools is proved to be particularly significant when organizational values and principles are integrated into organizational practices. The research findings contain important implications to advancement of trust in organizations operating in postsocialist countries where trust in the society and organizations is low due to certain social-historical causes. Besides, we enhance knowledge about the role of ethics management tools in advancing organizational trust which has not been sufficiently studied in a post-socialist context. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14715
Updated:
2018-12-17 12:13:07
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: