Local community governance : theoretical underpinnings and empirical insights

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Local community governance: theoretical underpinnings and empirical insights
Alternative Title:
Vietos bendruomenės valdymas: teorinės ir empirinės įžvalgos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 2 (56), p. 54-63
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVietos bendruomenės valdymo klausimas yra reikšmingas dėl dviejų priežasčių. Pirma, siekiama išanalizuoti vietos bendruomenės valdymo organizavimo problemas, derinant įvairius interesus. Antra, vietos bendruomenės valdymas ir dalyvavimas suvokiamas kaip tam tikras naujos institucinės sąrangos simbolis, aktualizuojantis poreikį kitaip interpretuoti partnerystę tarp politinių, ekonominių ir socialinių veikėjų. Straipsnyje pateikiamas teorinis požiūris į vietos bendruomenės valdymą, atskleidžiamas šios sąvokos dviprasmiškumas. Pagrindinė straipsnio diskusija akcentuoja mikrolygmens sąveiką tarp politinių, ekonominių ir socialinių veikėjų vietos bendruomenėje. Partnerystės tinklai formuojasi įvairiuose vietos bendruomenės lygmenyse ir tampa svarbiu bendruomenės dalyvavimo ir pilietinio angažuotumo kriterijumi. Straipsnyje kalbama apie tam tikrą vietos bendruomenės valdymo formą. Daroma prielaida, kad posovietiniame kontekste politinių sprendimų priėmimo struktūrai, ypač jei ji susijusi su trečiuoju sektoriumi, įtaką daro įvairių politinių ir ekonominių išteklių perskirstymas subordinacijos, asmeninių pažinčių, formalių ir neformalių kontaktų, abipusiškumo ryšių pagrindu. Straipsnio tikslas – atskleisti ir išanalizuoti vietos iniciatyvų bendradarbiavimo ir partnerystės formavimo procesą vietos bendruomenėje. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė institucinės sąveikos problemą vietos lygmenyje, šios problemos sprendimas turi lemiamos įtakos vietos bendruomenės plėtrai.Reikšminiai žodžiai: Bendruomenės dalyvavimas; Socialiniai tinklai; Tinklinė valdymo forma; Vietos bendruomenės valdymas; Vietos bendruomenės valdymas, bendruomenės dalyvavimas, socialiniai tinklai; Community participation; Local community governance; Local community governance, community participation, social network; Network form of governance; Social network.

ENThe aim of this article is to identify and analyze the mechanism of local community governance and to present how initiatives collaborate and establish partnerships on the local level. The theoretical discussion concerns the concept of the local community as a set of inter-organizational networks and strives to explain the importance of the emerging network form of governance. The empirical research is provided by the case study of the local community network as it happens to function and bring together the local government, business and the third sector. The research reveals the problems of institutional partnership and leadership in representation of the collective interests on local level as well as challenges the efficient decision-making. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20099
Updated:
2018-12-17 12:06:57
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: