Pilietinė visuomenė Lietuvoje : jaunimo dalyvavimas ir nuostatos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietinė visuomenė Lietuvoje: jaunimo dalyvavimas ir nuostatos
Alternative Title:
Civil society in Lithuania: participation and provisions of youth
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Pilietiškumas / Civic behavior; Politika / Politics; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas jaunimo dalyvavimas visuomeninėje ir politinėje veikloje. Remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, parodoma, kad Lietuvos jaunimas yra linkęs dalyvauti visuomeninėje veikloje, tačiau jaunimo veikla apsiriboja moksleivių / studentų sąjungomis (su mokymosi įstaiga susijusia organizacija). O visuomeninis veikimas, esantis už mokymosi ribų, yra neženklus. Jaunimas yra linkęs domėtis politika ir diskutuoti apie ją saugioje savo šeimos ir draugų erdvėje, tačiau tuo politinis aktyvumas ir pasibaigia. Dalyvavimas politiniuose rinkimuose yra apibendrintai negatyvus Lietuvos jaunimo terpėje. Nedalyvavimo politiniuose rinkimuose pagrindinės priežastys - asmeninio organizuotumo nebuvimas, nemokėjimas ar nenoras naudotis informacija, abejingumu paremtas politinis neveiklumas, nusivylimas politine sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Politika; Politiniai rinkimai; Pilietiškumas; Visuomeninė veikla; Visuomeninės organizacijos.; youth; Politics; Political elections; Civility; Public activity; Public organizations.

ENThe article deals with the participation of youth in social and political spheres. On the basis of the carried out empirical research the article shows that Lithuanian youth tends to participate in social activity but this activity is limited to the unions of pupils / students (organization connected with educational institution). But social activity, which is behind school, is insignificant. Youth tends to get interested in politics and discuss it in safe circle of family and friends but this is the end of political activity. Participation in the political elections is negative among Lithuanian youth in general. The main reasons for abstention in the political elections are such as absence of self discipline, inability or reluctance to use information, political inactivity based on indifference, disappointment in political system. [From the publication]

ISBN:
9789955203605
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14775
Updated:
2013-04-28 18:06:22
Metrics:
Views: 28
Export: